VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Přečtěte si prosím pečlivě podmínky našeho hotelu

 

Platební podmínky

Po potvrzení je vyžadována nevratná záloha 30%. Zůstatek je třeba zaplatit 2 týdny před příjezdem. Pokud nebude zůstatek zaplacen do data splatnosti, vyhrazujeme si právo zrušit rezervaci a účtovat poplatky za zrušení v souladu s našimi zásadami zrušení.

Další výdaje

V ceně nájmu jsou zahrnuty náklady na elektřinu, vodu z vodovodu, úklid, zahradní potřeby, internet a místní poplatky. Nad uvedenou cenu neexistují žádné další náklady, příplatky, daně, platy zaměstnanců ani poplatky za správu. Pokud jsou informace v kterémkoli z nich nekonzistentní, budou mít přednost naposledy vydané podmínky.
Mezinárodní telefonní poplatky a náklady na zřízení budou vaší odpovědností. Spropitné pro zaměstnance domácnosti je podporováno a je běžné, ale je ponecháno zcela na vašem uvážení.

Potvrzení rezervace

Potvrzení rezervace s rezervačním kódem, kontaktní údaje majitele nebo zástupce majitele, podmínky převodu a další dohodnuté doplňkové služby vám budou zaslány e-mailem s potvrzením rezervace po obdržení zálohy. Tento e-mail spolu s vaším pasem je třeba předložit při příjezdu.

Časy příjezdu/odjezdu

Příjezd: 14.00 hod
Odhlášení: 11:00
Dřívější přihlášení nebo pozdní odhlášení na vyžádání a podle dostupnosti

Škody nebo ztráty

Chovejte se prosím k hotelu Artheo jako ke svému domovu a dům a veškerý jeho obsah opouštějte v pořádku a v přijatelně čistém stavu.
Jakékoli škody nebo ztráty způsobené během Doby pronájmu, jakož i speciální požadavky na čištění budou vaší odpovědností a mohou být účtovány na váš účet a strženy ze zálohy. V případech nadměrné nebo nepřijatelné ztráty nebo poškození kdykoli během doby pronájmu může vlastník nebo zástupce vlastníka požadovat, abyste vy a vaše strana, včetně návštěvníků, okamžitě opustili hotel, a to bez náhrady nebo vrácení peněz.

Přístup

Hotel Artheo a jeho zařízení jsou k dispozici pro vaše plné potěšení během doby pronájmu. Majitel, zástupce majitele nebo jiný personál však může čas od času potřebovat přístup do hotelu (např. Za účelem údržby domu, zahrady, bazénu, inženýrských sítí a služeb nebo za účelem poskytování doplňkových služeb, které požadujete, atd.). Pro tyto účely nám musíte poskytnout přiměřený přístup do hotelu.

Počet hostů

Počet osob (dospělých a dětí) ubytovaných v hotelu nesmí překročit maximální počet míst na spaní uvedený v e-mailu s potvrzením rezervace, pokud to není písemně výslovně povoleno. Překročení tohoto čísla může způsobit neplatnost jakékoli pojistné smlouvy na hotel. Vstup nebo přístup do hotelu může být odmítnut nebo omezen, pokud počet hostů překročí uvedený požadavek. Domácí zvířata nejsou povolena, pokud není předem písemně dohodnuto.

Využití hotelu Artheo

Předpokládá se, že všechny rezervace jsou pouze pro běžné prázdninové účely a souhlasíte s tím, že používání hotelu Artheo bude omezeno na tento účel, není -li písemně potvrzeno jinak.
Pokud plánujete uspořádat akci, jako je svatba nebo večírek, která zahrnuje větší počet lidí v hotelu, nebo pokud plánujete využít hotel k jinému účelu než k dovolené, sdělte nám to prosím na čas rezervace, protože může být vyžadováno zvláštní schválení nebo ujednání. V závislosti na povaze akce může být požadován příplatek a/nebo dodatečná jistota, která bude dohodnuta a písemně potvrzena před potvrzením rezervace. U určitých použití nebo činností nemusí být vždy možné udělit povolení.

Chování a náležitá péče

Artheo Hotel se nachází v klidné rezidenční čtvrti. Žádáme vás, abyste to respektovali a zajistili, aby se všichni hosté a návštěvníci hotelu chovali odpovídajícím způsobem. Nelegální nebo nemorální činnosti včetně hazardních her, prostituce, zakázaných drog, držení nebo používání pyrotechniky nebo nebezpečného zboží a držení nebo používání střelných a jiných zbraní jsou přísně zakázány. Jste zodpovědní za chování hostů a/nebo návštěvníků hotelu během doby pronájmu. Pokud by se kterýkoli host nebo návštěvníci nechovali vhodným způsobem, může vlastník nebo zástupce vlastníka podle svého absolutního uvážení požadovat, abyste vy a vaše strana a/nebo návštěvníci opustili prostory a/nebo se uvolnili hotel okamžitě, bez náhrady nebo vrácení peněz.
V zájmu bezpečnosti by měla být v hotelu vždy věnována náležitá péče, zejména s dětmi. V blízkosti bazénu, vířivky, posilovny, pláží a silnic a při používání veškerého hotelového vybavení by měl být zajištěn vhodný dohled.

Kouření

Kouření v interiéru hotelu je zakázáno.
Je povolen pouze ve venkovním prostoru.

Cennosti a zabezpečení

Jakékoli vaše cennosti nebo majetek ponechané nebo použité v hotelu Artheo jsou na vaše vlastní riziko. Vlastník ani zástupce vlastníka nepřijímají žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození vašeho majetku. Během doby pronájmu odpovídáte za hotel a musíte zajistit, aby všechna okna a dveře byla bezpečně zamčena, pokud se nenacházejí v prostorách. Jakékoli jednání nebo opomenutí ze strany vás, vaší strany a/nebo návštěvníků, které může popřít nebo poškodit pojistku hotelu a/nebo má za následek ztrátu nebo poškození, je vaší odpovědností.
Nabízíme dostupný trezor.

Kolísání ceny

Jakmile je vaše rezervace potvrzena, je cena vaší rezervace plně zaručena, i když cenu po potvrzení rezervace změníme na našem webu. Výměnou za tento závazek nebudou vráceny žádné výkyvy směnných kurzů, které by jinak snížily náklady na pronájem.
Vyhrazujeme si právo uvalit jakékoli daně nebo jiné poplatky, které mohou být zavedeny vládou nebo jiným regulačním orgánem a které nebyly v době zveřejnění známy. V nepravděpodobném případě vám neprodleně sdělíme, že zjistíte, že na vaši rezervaci se budou vztahovat jakékoli daně nebo poplatky.

Zrušení

90 a více dní před příjezdem: storno poplatek 15%
15-90 dní před příjezdem: storno poplatek 30%
14 dní a méně před příjezdem-nezobrazení-dřívější odjezdy: storno poplatek 100%
Jakékoli zrušení bude ošetřeno s láskou

Změny

Jakmile vydáme potvrzení rezervace, bude za každou provedenou změnu účtován poplatek 50 EUR. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom vyhověli jakýmkoli rozumným změnám, ale měli byste si být vědomi toho, že některé změny nemusí být možné.
Vezměte prosím na vědomí, že tyto změny se vztahují na pravidelná období rezervace. Na hlavní a hlavní sezóny se mohou vztahovat zvláštní dodací podmínky, které budou uvedeny v e-mailu s potvrzením rezervace. Pokud jsou informace v kterémkoli z nich nekonzistentní, budou mít přednost naposledy vydané podmínky.
V nepravděpodobném případě, že vám z jakéhokoli důvodu (včetně prodeje nemovitosti a vyšší moci) nebudeme moci poskytnout vámi rezervovaný hotel Artheo, si vyhrazujeme právo převést vás a vaši stranu do alternativního hotelu podobného typu a hodnotu, po konzultaci s vámi. Pokud je cena nahrazeného hotelu nižší než původní rezervace, bude vám rozdíl vrácen. Pokud je cena nahrazeného hotelu vyšší než původní rezervace, může vám být rozdíl účtován. Pokud však po značném úsilí z naší strany není k dispozici žádná alternativa podobného typu a hodnoty a/nebo není -li mezi vámi a námi dosaženo dohody, můžeme se buď my, nebo vy, rozhodnout zrušit rezervaci a tuto nájemní smlouvu. V takovém případě vám vrátíme všechny zaplacené peníze bez další náhrady.

Stížnosti

Bude proveden každý pokus, abyste měli příjemný pobyt. Pokud byste měli během Doby pronájmu problém, neprodleně informujte Majitele nebo Zástupce vlastníka, který se bude snažit uvést věci na pravou míru. Pokud zástupce vlastníka nevyřeší váš problém uspokojivě, kontaktujte neprodleně vlastníka. Aby mohla být vaše stížnost vyřešena, musíte na místě sdělit jakýkoli problém. Pokud během doby pronájmu nebude nahlášena žádná stížnost, budeme předpokládat, že hotel Artheo byl k vaší spokojenosti a nebude reklamován.

Rezervy

Ubytování s vlastním stravováním vyžaduje, abyste dodali veškeré zásoby a spotřební materiál nezbytný pro každodenní život. Zaměstnanci hotelu mohou vyhovět jakýmkoli rozumným požadavkům na nákup ustanovení vaším jménem a budou účtovány na váš účet. Další informace a cenu za nákupní služby naleznete v naší hotelové brožuře.

Naše odpovědnost

Popisy, hodnocení a/nebo hodnocení hotelu Artheo, které vám zveřejníme nebo poskytneme, jsou poskytovány v dobré víře a v přesvědčení, že jsou přesné na základě nejnovějších skutečností. Pokud odkazujeme na hodnocení hotelu Artheo třetími stranami, tato hodnocení slouží pouze pro informační účely a neneseme odpovědnost za jakékoli spoléhání se na tato hodnocení.

Prohlášení

Vlastník ani zástupce vlastníka nepřijímají žádnou odpovědnost ani odpovědnost za:
jakékoli fyzické zranění, nemoc, smrt, ztráta, poškození, nepříjemnosti nebo dodatečné výdaje, které vám, vaší párty nebo návštěvníkům vzniknou bez ohledu na příčinu,
jakékoli vozidlo nebo obsah jakéhokoli vozidla používaného, najatého nebo najatého vámi nebo vaší stranou během doby nájmu, neschopnost vás nebo kteréhokoli člena vaší strany zadat polohu hotelu nebo zůstat v hotelu po celou dobu nebo část Výpůjční lhůta v důsledku neposkytnutí příslušné cestovní nebo vízové dokumentace, zrušení nebo změn cestovních opatření nebo chybějících letů nebo cestovních spojení a/nebo zpoždění nebo zrušení rezervace v důsledku války, hrozby války, nepokoje nebo občanské střety, stávky, demonstrace, teroristické aktivity (ohrožené nebo skutečné), přírodní katastrofa, požár, nemoc, povětrnostní podmínky, akce na letišti nebo v přístavu jakoukoli vládou nebo veřejným orgánem, technické problémy související s dopravou a letištními předpisy způsobené technické, mechanické nebo elektrické poruchy nebo jakékoli technické, strukturální, elektrické, instalatérské nebo jiné problémy nebo potíže s hotelem Artheo, které jej činí nebezpečným nebo nepoužitelným, nebo jakýkoli jiný obvod okolností, které se rovnají „vyšší moci“ nebo Božím aktům, nebo jiným událostem, které majitel nemůže ovlivnit.
V žádném případě nebude vlastník nebo zástupce vlastníka individuálně nebo kolektivně odpovědný za jakoukoli platbu nebo vrácení jakékoli částky nad rámec celkové zaplacené částky za pronájem.

Jurisdikce

Tato dohoda se bude řídit zákony Řecka. V případě sporů vyplývajících z rezervace a pronájmu hotelu, které nelze mezi stranami vyřešit smírně, se obě strany dohodly, že záležitost budou výhradně postoupovat heraklionskému arbitru, který bude řešen v řeckém jazyce.
Odesláním žádosti o rezervaci souhlasíte, že jste si tyto podmínky přečetli, porozuměli jim a přijali jste je a souhlasíte s nimi bez výhrad a bez výjimky.
Pokud jsou nebo se stanou nebo jsou považovány za neplatné některé z podmínek této nájemní smlouvy, nebo pokud dojde k jakémukoli opomenutí jakýchkoli podmínek, zůstanou zbývající podmínky platné a vymahatelné a nelze je napadnout.

 

 

Obecná informace

 

1. Rozsah aplikace

Tyto podmínky se vztahují na používání webových stránek ecohotelcrete.com a všech rezervací prostřednictvím rezervačního systému, telefonu, e -mailu a rezervačních systémů hotelu třetích stran.

2. Obecné použití webové stránky ecohotelcrete.com

Na webech ecohotelcrete.com můžete vyhledávat dostupnost a ceny vámi zvolených hotelů a pokojů v termínech, které jste určili pro konkrétní počet cestujících. ecohotelcrete.com si vyhrazuje právo své webové stránky kdykoli ukončit.

Obsah hotelu
Všechny informace o hotelu a popisy jsou přesné na základě našeho nejnovějšího posouzení.

Ceny a daně
Všechny ceny zobrazené na webových stránkách ecohotelcrete.com jsou aktuální.

Ceny zobrazené na webech ecohotelcrete.com vždy zahrnují poplatky za služby a DPH 24% podle řeckých daňových zákonů.

Zjevné chyby a omyly (včetně tiskových chyb) nejsou závazné.

3. Registrace

Můžete se zaregistrovat na webových stránkách ecohotelcrete.com, abyste mohli elektronicky dostávat náš zpravodaj. Pokud dobrovolně poskytnete osobní údaje jako součást takové registrace, budou použity k předvyplnění formuláře osobních údajů při rezervaci a/nebo budou použity k poskytnutí podrobnějších témat v naší komunikaci, pokud jste se rozhodli pro jakékoli našich zpravodajů. Svou registraci na ecohotelcrete.com můžete kdykoli zrušit. Zašlete prosím příslušný e-mail na adresu [email protected]

4. Smlouva o ubytování a platba

Provádění rezervace
Pokud chcete provést rezervaci po vyhledání dostupnosti, budete muset vyplnit osobní údaje o vás a údaje o vaší kreditní kartě. K zaručení rezervace jsou vyžadovány údaje o kreditní kartě, poplatky hradí hotel. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu, budou osobní údaje předvyplněny. Kliknutím na tlačítko „Potvrdit registraci. Účtováno při příjezdu “učiníte závaznou nabídku rezervace vybraného pokoje. Před provedením rezervace, tj. Před kliknutím na tlačítko, můžete identifikovat případné chyby v údajích, které jste uvedli přímo na webových stránkách, a opravit je kliknutím na „upravit“ vedle popisu hotelu a pokoje.

Každá vámi vytvořená rezervace bude přeposlána do příslušného hotelu a veškeré zprávy z hotelu vám budou doručeny, zejména potvrzení vaší rezervace vám bude zasláno prostřednictvím Design Hotels ™ jako nositele zprávy. Design Hotels bude mít vztah s vámi a hotelem pouze jako nezávislá třetí strana a nebude pro vás ani pro hotel partnerem, správcem, zástupcem ani subdodavatelem. Hotel také nesmí být subdodavatelem ani zástupcem společnosti Design Hotels ™. Jakmile od hotelu obdržíte potvrzení rezervace prostřednictvím rezervačního systému Design Hotels ™, uzavřeli jste s hotelem smlouvu a rezervace je závazná. Spolu s potvrzením rezervace obdržíte referenční číslo rezervace zákazníka. Použití rezervačního systému Design Hotels ™ je pro vás bezplatné. Objednávky nejsou přenosné na jinou osobu a nelze je převádět ani směňovat za hotovost nebo kredit.

Zrušení
Podle odst. 3 nemáte zákonné právo odstoupit od rezervace. 312 g odst. 2 čís. 9 německého občanského zákoníku (BGB).

Hotel však může dobrovolně nabídnout právo na zrušení nebo změnu rezervace u vybraných nabídek v rezervačním systému Design Hotels ™. Všechna taková práva budou zobrazena v objednávkovém formuláři před provedením objednávky. Pokud hotel dobrovolně udělí takové právo zrušit nebo změnit rezervaci v rezervačním systému Design Hotels ™, veškeré takové změny a zrušení musí být provedeny prostřednictvím online systému Design Hotels ™ nebo prostřednictvím rezervačního čísla Design Hotels ™ (viz www .designhotels.com), aby byly plně účinné. V případě změny nebo zrušení provedené přímo v hotelu nemůže Design Hotels ™ poskytnout žádné informace týkající se možných nesrovnalostí týkajících se data zrušení nebo faktu zrušení jako takového.

Uložení a přístupnost smlouvy
Uložíme vaše informace o rezervaci a podmínky platné pro rezervaci (dále společně jen „smlouva“). Aktuální verze našich smluvních podmínek je vám k dispozici na Všeobecné obchodní podmínky. Ukládáme také starší verzi našich smluvních podmínek. K informacím o rezervaci se dostanete také po rezervaci prostřednictvím svého účtu Design Hotels ™.

6. Odpovědnost

- V případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany Design Hotels ™ nebo jeho zástupci nebo zástupci při plnění odpovídá Design Hotels ™ podle ustanovení příslušných zákonů. Totéž platí v případě porušení základní smluvní povinnosti (závazek, který musí být splněn, aby bylo umožněno správné provedení smlouvy a kterému může zákazník obvykle důvěřovat a může se domnívat, že bude splněn); v rozsahu, v jakém k takovému porušení došlo neúmyslně, bude odpovědnost společnosti Design Hotels ™ omezena na typické škody předvídatelné podle smlouvy.

- Odpovědnost Design Hotels ™ za zaviněné poškození života, těla nebo zdraví, jakož i naše odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčeny.

- Jakákoli odpovědnost, která není výslovně stanovena výše, bude vyloučena. Společnost Design Hotels ™ se zříká jakékoli odpovědnosti za reprodukci této webové stránky prostřednictvím webové stránky třetí strany nebo přístupu na tuto webovou stránku získanou prostřednictvím webové stránky třetí strany nebo domovské stránky libovolného uživatele, přičemž reprodukce uvádí nesprávné nebo vynechává jakékoli informace nebo omezení a podmínky ceny pokojů a produkty nabízené prostřednictvím této webové stránky

7. Duševní vlastnictví

Všechny ochranné známky (včetně, ale bez omezení na ochrannou známku Design Hotels ™, reprodukce loga Design Hotels ™), autorská práva, práva k databázi a další práva duševního vlastnictví v materiálech na tomto webu (stejně jako organizace a rozvržení tohoto webové stránky) spolu s podkladovým softwarovým kódem jsou vlastněny buď přímo společností Design Hotels ™ nebo jejími poskytovateli licencí. Bez předchozího písemného svolení společnosti Design Hotels ™ nesmíte kopírovat, upravovat, měnit, publikovat, vysílat, distribuovat, prodávat nebo převádět jakýkoli materiál na těchto webových stránkách nebo související softwarový kód, ať už zcela nebo částečně. Obsah těchto webových stránek však lze stáhnout, vytisknout nebo zkopírovat pro vaše osobní nekomerční použití. Logo Design Hotels ™ je registrovaná ochranná známka a je majetkem společnosti Design Hotels ™ a nesmí být používáno ani reprodukováno bez výslovného písemného souhlasu společnosti Design Hotels ™.

Přenos dat na jiné datové nosiče, dokonce i jeho část, nebo jeho použití pro jiný účel, než jaký je zde určen, je povolen pouze s výslovným svolením Design Hotels ™, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno příslušnými zákony.

8. Rozhodné právo a jurisdikce

Veškeré právní vztahy mezi vámi a společností Design Hotels ™ se budou řídit výhradně zákony Spolkové republiky Německo. Pokud vystupujete jako spotřebitel a uzavřeli jste smlouvu s bydlištěm v jiné zemi, předchozí věta nebude mít vliv na kogentní právo této země.

Jste -li obchodník nebo subjekt veřejného práva, jsou pro všechny spory příslušné příslušné soudy v Berlíně. Design Hotels ™ je však také oprávněn vás žalovat na vašem obecném místě.

9. Různé

Neplatnost nebo nevymahatelnost kteréhokoli z těchto Podmínek neovlivní, neznehodnotí ani nezruší platnost ostatních zbývajících podmínek.

Web je vlastněn a provozován společností Design Hotels ™.

Web lze používat, provádět registrace a rezervace a to v anglickém jazyce.

 

Plattform Evropské komise pro řešení sporů online: www.ec.europa.eu/consumers/odr

REZERVAČNÍ PODMÍNKY

REZERVUJTE SI NYNÍ, RIZIKO ZDARMA - neváhejte si rezervovat ubytování hned u žádný risk, můžete u nás zrušit rezervaci z jakéhokoli důvodu ZDARMA. Máme PLNÁ POLITIKA ZRUŠENÍ NÁHRADY, VRÁCENÍ PENĚZ 100% (* pro zrušení provedená do 15 dnů před příjezdem)

Covid 19 bezpečnostních opatření v našem hotelu Eco

naše hotelová bezpečnostní opatření pro covid-19 a zásady

Podmínky ubytování

Rezervace jsou přijímány pro sezónu 2021 a 2022
V okamžiku rezervace je třeba na náš bankovní účet složit 50% vklad

Politika změn

Změny vaší stávající rezervace jsou možné (předmět k dosažení):
- pro změny ve vašem check-in / check-out termíny: zdarma (neplatí žádné správní poplatky)
v případě změny data ve stejném cenový / sezónní rámec.
Pokud jsou vaše nová data příjezdu / odjezdu pro časové rámce nocí levnější nebo dražší,
rozdíl vám bude vypočítán a vrácen nebo naúčtován 

- pro změny ve vašem typ ubytování, změny jsou zdarma (neplatí žádné poplatky za správu)
a vypočítá se pouze rozdíl v cenových rozdílech mezi noclehy a bude vám účtován nebo vrácen v závislosti na nových cenách.

Storno podmínky

Svou rezervaci u nás můžete zrušit z jakéhokoli důvodu ZDARMA.
Máme PLNÁ POLITIKA ZRUŠENÍ NÁHRADY, VRÁCENÍ PENĚZ 100%
(* pro zrušení provedená do 15 dní před příjezdem)

cs_CZČeština
linkedin Facebook pinterest Youtube rss cvrlikání instagram facebook-prázdné rss-blank linkedin-blank pinterest Youtube cvrlikání instagram