תנאים והגבלות

אנא קרא בעיון את התנאים וההגבלות של המלון שלנו

 

תנאי תשלום

פיקדון לא בר-החזר בסך 30% נדרש עם האישור. היתרה תשולם שבועיים לפני ההגעה. אם היתרה לא תשולם עד למועד הפירעון, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את ההזמנה ולגבות דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטולים שלנו.

עלויות נוספות

עלות החשמל, מים, ניקיון, אספקת גינה, אינטרנט ומסים מקומיים כלולים בתעריפי השכירות. אין עלויות נוספות, היטלים, מיסים, משכורות לעובדים או דמי ניהול מעל המחיר הנקוב. אם המידע באחד מאלה אינו עקבי, התנאים שהוצאו לאחרונה יגברו.
חיובי טלפון בינלאומיים ועלויות אספקה יהיו באחריותך. תודות לצוות הבית מעודדים ונורמליים, אך נותרים לחלוטין לשיקולכם.

אישור הזמנה

פרטי אישור עם קוד הזמנה, פרטי התקשרות של הבעלים או נציג הבעלים, הסדרי העברה ושירותים נוספים מוסכמים יישלחו אליכם במייל אישור הזמנה עם קבלת הפיקדון. יש להציג את האימייל הזה, יחד עם הדרכון שלך, עם ההגעה.

זמני הגעה/יציאה

צ'ק-אין: 14:00 בערב
צ'ק-אאוט: 11:00 בבוקר
צ'ק-אין מוקדם או צ'ק-אאוט מאוחר על פי בקשה ובכפוף לזמינות

נזקים או הפסדים

אנא התייחסו למלון ארתיאו כאל ביתכם, והשאירו את הבית וכל תכולתו במצב תקין ובמצב נקי ומקובל.
כל נזק או הפסד שייגרמו במהלך תקופת ההשכרה, כמו גם כל דרישות ניקיון מיוחדות יהיו באחריותך ועשויים להיות מחויבים בחשבונך וינוכו מהפיקדון. במקרים של אובדן או נזק מופרז או בלתי מקובל בכל עת במהלך תקופת ההשכרה, הבעלים או נציג הבעלים עשויים לדרוש ממך ומצדך, לרבות מבקרים, לפנות את המלון באופן מיידי, ללא פיצוי או החזר.

גִישָׁה

מלון ארתיאו והמתקנים שלו זמינים להנאתכם המלאה במהלך תקופת ההשכרה. עם זאת הבעלים, נציג הבעלים או צוות אחר עשויים להזדקק לגישה למלון מעת לעת (למשל למטרות תחזוקה של הבית, הגינה, בריכת השחייה, השירותים והשירותים, או למטרות מתן שירותים נוספים שתבקשו על ידכם, וכו.). אתה נדרש לתת לנו גישה סבירה למלון למטרות אלו.

מספר אורחים

מספר האנשים (מבוגרים וילדים) השוהים במלון לא יעלה על המספר המרבי של מקומות השינה המצוין בדואר האלקטרוני של אישור ההזמנה, אלא אם קיבל אישור מפורש בכתב. חריגה ממספר זה עלולה לבטל כל פוליסת ביטוח במלון. ניתן לסרב או להגביל כניסה או גישה למלון כאשר מספר האורחים חורג מהדרישה המוצהרת. אין להכניס חיות מחמד אלא אם הוסכם מראש בכתב.

שימוש במלון ארתיאו

ההנחה היא שכל ההזמנות הן למטרות חופשה רגילות בלבד, ואתה מסכים שהשימוש במלון ארתיאו יוגבל למטרה זו אלא אם יאושר אחרת בכתב.
אם אתם מתכננים לערוך אירוע, כגון חתונה או מסיבה, הכרוך בקיום מספר רב יותר של אנשים במלון, או אם אתם מתכננים להשתמש במלון למטרה שאינה נופש, אנא הודיעו לנו על כך בכתובת מועד ההזמנה, שכן ייתכן שיידרש אישור מיוחד או הסדרים. בהתאם לאופי האירוע, ייתכן שתידרש תוספת ו/או פיקדון נוסף אשר יסוכם ויאושר בכתב טרם אישור ההזמנה. ייתכן שלא תמיד ניתן יהיה להעניק הרשאה לשימושים או פעילויות מסוימות.

התנהלות וטיפול נאות

מלון ארתיאו ממוקם בשכונת מגורים שקטה. אנו מבקשים מכם לכבד זאת, ולהבטיח שכל האורחים והמבקרים במלון יתנהגו כראוי. פעילויות בלתי חוקיות או לא מוסריות כולל הימורים, זנות, סמים אסורים, החזקה או שימוש בפירוטכניקה או סחורה מסוכנת, והחזקה או שימוש בנשק חם וכלי נשק אחרים, כולם אסורים בהחלט. אתה אחראי להתנהגות האורחים ו/או המבקרים במלון במהלך תקופת ההשכרה. במידה ואורח(ים) או מבקר(ים) לא יתנהגו בצורה מתאימה, הבעלים או נציג הבעלים רשאים, לפי שיקול דעתם המוחלט, לדרוש מכם ומצדכם ו/או המבקר(ים) לעזוב את המקום ו/או להתפנות. המלון באופן מיידי, ללא פיצוי או החזר.
מטעמי בטיחות, יש לנקוט זהירות נאותה במלון בכל עת, במיוחד עם ילדים. יש לתת השגחה מתאימה סביב בריכה, ג'קוזי, חדר כושר, חופים וכבישים, ובעת שימוש בכל מתקני המלון.

לעשן

העישון בחלק הפנימי של המלון אסור.
מותר רק בשטח החיצוני.

חפצי ערך ואבטחה

כל חפצי הערך או הרכוש שלך שנותרו או נעשה בהם שימוש במלון ארתיאו הם באחריותך בלבד. לא הבעלים ולא נציג הבעלים מקבלים כל אחריות לאובדן או נזק לרכוש שלך. אתה אחראי על המלון במהלך תקופת השכירות, ועליך לוודא שכל החלונות והדלתות ננעלו בצורה מאובטחת כאשר אינם נמצאים במקום. כל מעשה או מחדל מצדך, צדך ו/או המבקרים אשר עלולים לשלול או לפגוע בפוליסת הביטוח של המלון ו/או לגרום לאובדן או נזק הינו באחריותך.
אנו מציעים כספת זמינה.

תנודת מחיר

לאחר אישור ההזמנה שלך, מחיר ההזמנה שלך מובטח במלואו, גם אם נשנה את המחיר באתר שלנו לאחר אישור ההזמנה שלך. בתמורה להתחייבות זו, לא יינתן החזרים בגין תנודות שער החליפין שאחרת היו מפחיתות את עלות השכירות.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות להטיל כל מיסים או חיובים אחרים אשר עשויים להיות מיושמים על ידי ממשלה או גוף רגולטורי אחר, אשר לא היו ידועים בזמן הפרסום. אנו נודיע לך בהקדם במקרה הבלתי סביר שתיוודע לך שמסים או חיובים יחולו על ההזמנה שלך.

ביטולים

90 ימים או יותר לפני ההגעה: דמי ביטול בסך 15%
15-90 ימים לפני ההגעה: דמי ביטול בסך 30%
14 ימים או פחות לפני ההגעה - אי-הופעה - יציאות מוקדמות יותר: דמי ביטול בסך 100%
כל ביטול יטופל באהבה

תיקונים

לאחר הנפקת אישור הזמנה על ידינו, יחולו עמלה של 50 אירו על כל תיקון שנעשה. אנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתאים לכל תיקונים סבירים, אך עליך להיות מודע לכך שייתכן וחלק מהשינויים לא יהיו אפשריים.
אנא שימו לב כי מדיניות תיקון זו חלה על תקופות הזמנה רגילות. תנאי תיקון מיוחדים עשויים לחול בעונות השיא והשיא, ויצוינו באימייל אישור ההזמנה. אם המידע באחד מאלה אינו עקבי, התנאים שהוצאו לאחרונה יגברו.
במקרה הבלתי סביר שלא נוכל מסיבה כלשהי (כולל מכירת נכס וכוח עליון) לספק לך את מלון ארתיאו שהוזמן על ידך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר אותך ואת המסיבה שלך למלון חלופי מסוג דומה וערך, בהתייעצות איתך. אם מחיר המלון המוחלף נמוך מההזמנה המקורית, ההפרש יוחזר לך. אם מחיר המלון המוחלף גבוה מההזמנה המקורית, ייתכן שההפרש יחויב ממך. אולם, אם, לאחר מאמצים ניכרים מצדנו, לא זמינה חלופה מסוג וערך דומים ו/או לא ניתן להגיע להסכמה בינך לביננו, אז אנחנו או אתה רשאים לבחור לבטל את ההזמנה ואת חוזה השכירות זה. במקרה זה, נחזיר לך את כל הכסף ששולם, ללא פיצוי נוסף.

תלונות

נעשה כל ניסיון כדי שתהיה לך שהייה מהנה. אם תהיה לך בעיה במהלך תקופת ההשכרה, אנא הודע לבעלים או לנציג הבעלים באופן מיידי, אשר ישתדל לתקן את הדברים. אם נציג הבעלים לא יטפל בבעיה שלך בצורה משביעת רצון, אנא צור קשר עם הבעלים בהקדם. על מנת לטפל בתלונתך, עליך לדווח על כל בעיה במיקום. אם לא תדווח על תלונה במהלך תקופת השכירות, אנו נניח שמלון ארתיאו היה לשביעות רצונך ולא תתקבל תלונה.

הוראות

אירוח בשירות עצמי מחייב לספק את כל הציוד והחומרים המתכלים הדרושים לחיי היומיום. הצוות במלון עשוי להיענות לכל בקשה סבירה לרכישת אספקה בשמך, והדבר יחויב בחשבונך. למידע נוסף ומחיר עבור שירות קניות, אנא קרא את חוברת המלון שלנו.

אחריותנו

התיאורים, ההערכות ו/או הדירוגים של מלון ארתיאו שאנו מפרסמים או נותנים לך ניתנים בתום לב ובאמונה שהם מדויקים בהתבסס על העובדות העדכניות ביותר. כאשר אנו מתייחסים לדירוגים של מלון ארתיאו על ידי צדדים שלישיים, דירוגים אלה הם למטרות מידע בלבד ולא נישא באחריות לכל הסתמכות על דירוגים אלה.

כתבי ויתור

לא הבעלים ולא נציג הבעלים מקבלים כל אחריות או חבות בגין:
כל פציעה פיזית, מחלה, מוות, אובדן, נזק, אי נוחות או הוצאות נוספות שנגרמו לך, למפלגתך או למבקרים ללא קשר לסיבה,
כל רכב או תכולתו של כל רכב ששימש, נשכר או נשכר על ידך או על ידך במהלך תקופת ההשכרה, חוסר יכולת שלך או כל חבר במפלגתך להיכנס למיקום המלון או לשהות במלון במשך כל או חלק ממנו. תקופת השכירות כתוצאה מאי השגת תיעוד נסיעות או ויזה מתאים, ביטול או תיקונים בהסדרי נסיעה או היעדר טיסות או קשרי נסיעה ו/או כל עיכוב או ביטול ההזמנה כתוצאה ממלחמה, איום במלחמה, מהומות או סכסוך אזרחי, שביתה, הפגנה, פעילות טרור (מאיימת או ממשית), אסון טבע, שריפה, מחלות, תנאי מזג אוויר, פעולה בשדה תעופה או בנמל על ידי כל רשות ממשלתית או ציבורית, בעיות טכניות הקשורות לתחבורה ולתקנות שדות התעופה הנגרמות על ידי תקלות טכניות, מכניות או חשמליות, או כל בעיה או קשיים טכניים, מבניים, חשמל, אינסטלציה או קשיים אחרים במלון ארתיאו שהופכים אותו לא בטוח או שמיש, או בכל מעגל אחר מקרים העומדים בגדר 'כוח עליון' או מעשי אלוהים, או אירועים אחרים שאינם בשליטת הבעלים.
בשום מקרה הבעלים או נציג הבעלים לא יהיו חייבים בנפרד או ביחד לבצע כל תשלום או לתת כל החזר או פיצוי של סכום כלשהו מעבר לסכום השכירות הכולל ששולם.

סמכות שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי יוון. במקרה של מחלוקת הנובעת מההזמנה ומהשכרת המלון, שלא ניתן לפתור בהסכמה בין הצדדים, שני הצדדים מסכימים להפנות את העניין באופן בלעדי לבוררות הרקליון כדי להכריע בשפה היוונית.
על ידי הגשת בקשת ההזמנה שלך, אתה מסכים שהתנאים וההגבלות הללו נקראו, הובנו והתקבלו והסכימו על ידך ללא הזמנה וללא יוצא מן הכלל.
אם אחד מהתנאים של חוזה השכרה זה יהיה או יהפוך או ייחשב כלא תקף, או אם יש השמטה כלשהי מתנאים והגבלות כלשהם, שאר התנאים וההגבלות יישארו תקפים וניתנים לאכיפה ולא ניתן לערער עליהם.

 

 

מידע כללי

 

1. היקף היישום

תנאים והגבלות אלה חלים על השימוש באתר ecohotelcrete.com ועל כל ההזמנות דרך מערכת ההזמנות, הטלפון, האימייל ומערכות ההזמנות של צד שלישי בבתי מלון.

2. שימוש כללי באתר ecohotelcrete.com

באתרי ecohotelcrete.com תוכלו לחפש את הזמינות והתעריפים של בתי מלון וחדרים לבחירתכם בתאריכים שתקבעו על ידכם למספר מסוים של מטיילים. ecohotelcrete.com שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את האתרים שלה בכל עת.

תוכן המלון
כל המידע על המלון והתיאורים מדויקים על סמך ההערכה האחרונה שלנו.

מחירים ומסים
כל המחירים המוצגים באתרי ecohotelcrete.com עדכניים.

המחירים המוצגים באתרי ecohotelcrete.com כוללים תמיד דמי שירות ומע"מ בסך 24% בהתאם לחוקי המס היווניים.

טעויות וטעויות ברורות (כולל שגיאות הדפסה) אינן מחייבות.

3. רישום

אתה יכול להירשם באתר ecohotelcrete.com כדי לקבל בדוא"ל אלקטרוני את הניוזלטר שלנו. אם תמסור נתונים אישיים מרצונך כחלק מרישום כזה, הם ישמשו למילוי מוקדם של טופס הפרטים האישיים בעת ביצוע ההזמנה, ו/או ישמשו כדי לספק לך נושאים מעודנים יותר בתקשורת שלנו, אם בחרת להצטרף לכל של הניוזלטרים שלנו. אתה יכול לבטל את ההרשמה שלך עם ecohotelcrete.com בכל עת. נא לשלוח אימייל בהתאם ל [email protected]

4. חוזה לינה ותשלום

ביצוע הזמנה
אם ברצונך לבצע הזמנה לאחר חיפוש הזמינות שלך, יהיה עליך למלא פרטים אישיים עליך ועל פרטי כרטיס האשראי שלך. פרטי כרטיס האשראי נדרשים להבטחת הזמנתכם, החיובים יבוצעו על ידי המלון. אם אתה מחובר לחשבון שלך הפרטים האישיים ימולאו מראש. על ידי לחיצה על הכפתור "אשר רישום. מחויב בהגעה” אתה מציע הצעה מחייבת להזמין את החדר הנבחר. לפני ביצוע ההזמנה, כלומר לפני לחיצה על הכפתור, תוכל לזהות כל שגיאה בנתונים שמסרת ישירות באתר ולתקן אותן בלחיצה על "ערוך" לצד תיאור המלון והחדר.

כל הצעת הזמנה שתציע תועבר למלון המתאים וכל הודעה מהמלון אליך, ובמיוחד אישור הזמנתך יועבר אליך דרך Design Hotels™ כמעביר ההודעה. ל-Design Hotels תהיה מערכת יחסים איתך ועם המלון רק כצד שלישי עצמאי ולא תהיה שותף, נאמן, נציג או קבלן משנה לא עבורך או עבור המלון. כמו כן, המלון לא יהיה קבלן משנה או סוכן שילוח של Design Hotels™. מיד עם קבלת אישור ההזמנה מהמלון באמצעות מערכת ההזמנות של Design Hotels™, התקשרתם בחוזה עם המלון וההזמנה מחייבת. תקבל מספר סימוכין להזמנה של הלקוח יחד עם אישור ההזמנה שלך. השימוש במערכת ההזמנות של Design Hotels™ אינו כרוך בתשלום עבורך. הזמנות אינן ניתנות להעברה לאדם אחר ואינן ניתנות להעברה או החלפה במזומן או באשראי.

ביטולים
אין לך זכות סטטוטורית לביטול מהזמנה לפי סעיף. 312 גרם סעיף 2 מס'. 9 של הקוד האזרחי הגרמני (BGB).

עם זאת, בית מלון עשוי להציע מרצונו את הזכות לבטל או לשנות הזמנה עבור הצעות נבחרות במערכת ההזמנות של Design Hotels™. כל זכות כזו תוצג בטופס ההזמנה לפני שתבצע את ההזמנה. כאשר מלון מעניק מרצונו זכות כזו לבטל או לשנות הזמנה במערכת ההזמנות של Design Hotels™, כל שינוי וביטול כאמור חייבים להתבצע באמצעות מערכת ה-Design Hotels™ המקוונת או באמצעות מספר ההזמנה של Design Hotels™ (ראה www. .designhotels.com) כדי להיות יעיל לחלוטין. במקרה של שינוי או ביטול המבוצעים ישירות במלון, Design Hotels™ אינו יכול לספק כל מידע הנוגע לאי-התאמות אפשריות בנוגע למועד הביטול או לעובדת הביטול ככזו.

אחסון והנגשת החוזה
אנו נאחסן את פרטי ההזמנה שלך ואת התנאים וההגבלות החלים על ההזמנה (המכונה ביחד "חוזה"). הגרסה הנוכחית של התנאים וההגבלות שלנו זמינה עבורך בכתובת תנאים והגבלות. אנו מאחסנים גם גרסה ישנה יותר של התנאים וההגבלות שלנו. אתה יכול לגשת לפרטי ההזמנה שלך גם לאחר ההזמנה דרך חשבון Design Hotels™ שלך.

6. אחריות

- במקרה של כוונה או רשלנות חמורה מצד חברת Design Hotels™ או על ידי סוכניה או סוכני שילוח בביצוע עיצוב הוטלס™ תישא באחריות בהתאם להוראות הדין החל. כך גם במקרה של הפרת התחייבות חוזית מהותית (התחייבות שיש לקיים כדי לאפשר ביצוע נכון של ההסכם ושהלקוח יכול לסמוך בדרך כלל ויכול לסמוך על קיומה); עם זאת, במידה שהפרה כזו הייתה שלא במתכוון, אחריות Design Hotels™ תהיה מוגבלת לנזקים טיפוסיים הניתנים לחיזוי על פי החוזה.

- האחריות של Design Hotels™‎ לנזק אשם לחיים, לגוף או לבריאות, כמו גם החבות שלנו על פי חוק אחריות המוצר לא תיפגע.

- כל אחריות שלא נקבעה במפורש לעיל תבוטל. Specially Design Hotels™ מתנער מכל אחריות לשכפול של אתר אינטרנט זה דרך אתר אינטרנט של צד שלישי או גישה לאתר זה שהושגה דרך אתר אינטרנט של צד שלישי או דף בית של כל משתמש, אשר השעתוק מציג מידע מוטעה או משמיט כל מידע או מגבלות ותנאים המופיעים ב- מחירי חדרים ומוצרים המוצעים דרך אתר זה

7. קניין רוחני

כל הסימנים המסחריים (כולל, אך לא רק, הסימן המסחרי Design Hotels™, רפרודוקציות של הלוגו של Design Hotels™), זכויות יוצרים, זכויות מסד נתונים וזכויות קניין רוחני אחרות בחומרים באתר זה (כמו גם הארגון והפריסה של זה אתר אינטרנט) יחד עם קוד התוכנה הבסיסי הם בבעלות ישירה של Design Hotels™ או של מעניקי הרישיונות שלה. ללא אישור מראש ובכתב של Design Hotels™, אינך רשאי להעתיק, לשנות, לשנות, לפרסם, לשדר, להפיץ, למכור או להעביר כל חומר באתר זה או בקוד התוכנה הבסיסי בין כולו או חלקו. עם זאת, ניתן להוריד, להדפיס או להעתיק את התוכן של אתר זה לשימושך האישי והלא מסחרי. הלוגו של Design Hotels™ הוא סימן מסחרי רשום והוא רכושה של Design Hotels™ ואין להשתמש בו או לשכפל אותו ללא אישור מפורש בכתב של Design Hotels™.

העברת נתונים לספקי נתונים אחרים, אפילו חלק מהם, או השימוש בהם למטרה שונה מזו המצוינת כאן, מותרים רק באישור מפורש של Design Hotels™, למעט היכן שהותר במפורש על פי החוק החל.

8. הדין החל ומקום השיפוט

כל היחסים המשפטיים בינך לבין Design Hotels™ יהיו כפופים בלעדית לחוקי הרפובליקה הפדרלית של גרמניה. אם אתה פועל כצרכן והתקשרת בחוזה בזמן שאתה מתגורר במדינה אחרת, תחולת החוק המחייב של מדינה כזו לא תושפע מהמשפט הקודם.

אם אתה סוחר או ישות של משפט ציבורי, לבתי המשפט המוסמכים בברלין תהיה סמכות השיפוט לכל המחלוקות. עם זאת, Design Hotels™ תהיה זכאית לתבוע אותך במקום הכללי שלך.

9. שונות

חוסר התקפות או חוסר האכיפה של כל אחד מהתנאים וההגבלות הללו לא ישפיעו, יפגעו או יבטלו אף אחד משאר התנאים וההגבלות.

האתר נמצא בבעלות ומופעל על ידי Design Hotels™.

ניתן להשתמש באתר, לבצע הרשמות והזמנות ובשפה האנגלית.

 

פלטפורמה של הנציבות האירופית ליישוב סכסוכים מקוון: www.ec.europa.eu/consumers/odr

תנאים והגבלות הזמנה

הזמן עכשיו, סיכון חינם - אתם מוזמנים להזמין את הלינה שלכם עכשיו אצל אין סיכון, אתה יכול לבטל את ההזמנה שלך איתנו מכל סיבה שהיא בחינם. יש לנו מדיניות ביטול החזר מלא, החזר כספי 100% (* לביטולים עד 15 יום לפני ההגעה)

קוביד 19 אמצעי בטיחות במלון האקו שלנו

אמצעי הבטיחות במלונות שלנו עבור covid-19 והמדיניות

מדיניות אירוח הזמנות

הזמנות מתקבלות לעונת 2021 ו- 2022
ברגע ההזמנה יש לבצע פיקדון 50% בחשבון הבנק שלנו

מדיניות תיקונים

יתכנו שינויים בהזמנתכם הקיימת (בכפוף לזמינות):
- לשינויים שלך צ'ק-אין / צ'ק-אאוט תאריכים: ללא תשלום (לא חלים דמי ניהול)
במקרה ששינוי התאריכים הוא בתוך אותו דבר מסגרת תמחור / עונתיות.
אם תאריכי הצ'ק-אין / צ'ק-אאוט החדשים שלך הם למסגרות לילה זולות יותר או יקרות יותר,
ההפרש יחושב ויוחזר או יחויב, בהתאמה, עבורך 

- לשינויים שלך סוג לינה, התיקונים הם בחינם (לא חלים דמי ניהול)
ורק ההבדל בהפרש העלויות בתמחור לילה מחושב ומחויב או מחזיר לך, בהתאם למחירים החדשים.

מדיניות ביטולים

אתה רשאי לבטל את ההזמנה איתנו מכל סיבה שהיא בחינם.
יש לנו מדיניות ביטול החזר מלא, החזר כספי 100%
(* לביטולים עד 15 ימים לפני ההגעה)

he_ILעִבְרִית
מקושר פייסבוק פינטרסט יוטיוב rss טוויטר אינסטגרם פייסבוק-ריק rss ריק linkedin-blank פינטרסט יוטיוב טוויטר אינסטגרם