ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees de algemene voorwaarden van ons hotel aandachtig door

 

Betaalvoorwaarden

30% niet-restitueerbare aanbetaling is vereist na bevestiging. Saldo te betalen 2 weken voor aankomst. Als het saldo niet op de vervaldatum is betaald, behouden wij ons het recht voor om de boeking te annuleren en annuleringskosten in rekening te brengen in overeenstemming met ons annuleringsbeleid.

Bijkomende kosten

De kosten van elektriciteit, leidingwater, schoonmaak, tuinbenodigdheden, internet en gemeentelijke belastingen zijn inbegrepen in de huurprijs. Er zijn geen extra kosten, toeslagen, belastingen, personeelssalarissen of managementvergoedingen boven de vermelde prijs. Als de informatie in een van deze niet consistent is, prevaleren de meest recent uitgegeven voorwaarden.
Internationale telefoonkosten en leveringskosten zijn voor uw rekening. Fooien voor huishoudelijk personeel worden aangemoedigd en zijn normaal, maar worden geheel naar eigen goeddunken overgelaten.

Reserveringsbevestiging

Bevestigingsdetails met reserveringscode, contactgegevens van de eigenaar of vertegenwoordiger van de eigenaar, transferregelingen en andere overeengekomen extra services worden naar u verzonden in een reserveringsbevestiging per e-mail wanneer de aanbetaling is ontvangen. Deze e-mail dient u samen met uw paspoort te tonen bij aankomst.

Aankomst/vertrektijden

Inchecken: 14.00 uur
Uitchecken : 11.00 uur
Vroeg inchecken of laat uitchecken op aanvraag en onder voorbehoud van beschikbaarheid

Schade of verliezen

Behandel het Artheo Hotel alstublieft als uw huis en laat het huis en al zijn inboedel in goede staat en in een acceptabel schone staat achter.
Eventuele schade of verliezen veroorzaakt tijdens de huurperiode, evenals eventuele speciale schoonmaakvereisten zijn uw verantwoordelijkheid en kunnen van uw rekening worden afgeschreven en van de borg worden afgetrokken. In gevallen van buitensporig of onaanvaardbaar verlies of schade op enig moment tijdens de huurperiode, kan de eigenaar of de vertegenwoordiger van de eigenaar u en uw gezelschap, inclusief bezoekers, verzoeken het hotel onmiddellijk te verlaten, zonder compensatie of restitutie.

Toegang

Het Artheo Hotel en zijn faciliteiten staan tijdens de huurperiode tot uw beschikking. De eigenaar, de vertegenwoordiger van de eigenaar of ander personeel kan echter van tijd tot tijd toegang tot het hotel nodig hebben (bijvoorbeeld voor onderhoudsdoeleinden aan het huis, de tuin, het zwembad, nutsvoorzieningen en diensten, of voor het leveren van door u gevraagde aanvullende diensten, enzovoort.). Voor deze doeleinden bent u verplicht ons redelijke toegang tot het hotel te verlenen.

Aantal gasten

Het aantal personen (volwassenen en kinderen) dat in het hotel verblijft mag het maximum aantal slaapplaatsen aangegeven in de boekingsbevestiging per e-mail niet overschrijden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan. Overschrijding van dit aantal kan de verzekering van het hotel ongeldig maken. De toegang tot of toegang tot het hotel kan worden geweigerd of beperkt indien het aantal gasten de vermelde vereiste overschrijdt. Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen.

Gebruik van Artheo Hotel

Alle boekingen worden geacht alleen voor normale vakantiedoeleinden te zijn en u stemt ermee in dat het gebruik van het Artheo Hotel tot dit doel zal worden beperkt, tenzij schriftelijk anders is bevestigd.
Als u van plan bent een evenement te houden, zoals een bruiloft of feest, waarbij een groter aantal mensen in het hotel moet zijn, of als u van plan bent het hotel voor een ander doel dan vakantie te gebruiken, geef dit dan aan ons door via het moment van boeken, aangezien speciale goedkeuring of regelingen vereist kunnen zijn. Afhankelijk van de aard van het evenement kan een toeslag en/of extra borg gevraagd worden, die voorafgaand aan de bevestiging van de reservering schriftelijk wordt overeengekomen en bevestigd. Voor bepaalde toepassingen of activiteiten is het niet altijd mogelijk om toestemming te geven.

Gedrag en zorgvuldigheid

Het Artheo Hotel ligt in een rustige woonwijk. Wij verzoeken u vriendelijk dit te respecteren en ervoor te zorgen dat alle gasten en bezoekers van het hotel zich netjes gedragen. Illegale of immorele activiteiten, waaronder gokken, prostitutie, verboden drugs, bezit of gebruik van pyrotechniek of gevaarlijke goederen, en bezit of gebruik van vuurwapens en andere wapens zijn allemaal ten strengste verboden. U bent verantwoordelijk voor het gedrag van de gasten en/of bezoekers van het hotel tijdens de Huurperiode. Indien een gast(en) of bezoeker(s) zich niet op een gepaste manier gedragen, kan de Eigenaar of de vertegenwoordiger van de Eigenaar, naar eigen goeddunken, van u en uw gezelschap en/of bezoeker(s) eisen dat ze het pand verlaten en/of het pand verlaten. het hotel onmiddellijk, zonder compensatie of restitutie.
In het belang van de veiligheid dient in het hotel te allen tijde de nodige voorzichtigheid te worden betracht, vooral met kinderen. Er moet passend toezicht worden gehouden rond het zwembad, de jacuzzi, de fitnessruimte, de stranden en wegen, en bij het gebruik van alle hotelfaciliteiten.

Roken

Roken in het interieur van het hotel is verboden.
Het is alleen toegestaan in de buitenruimte.

Waardevolle zaken en veiligheid

Uw waardevolle spullen of eigendommen die in het Artheo Hotel zijn achtergelaten of gebruikt, zijn op eigen risico. Noch de Eigenaar, noch de Vertegenwoordiger van de Eigenaar aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor verlies van of schade aan uw eigendom. U bent verantwoordelijk voor het hotel tijdens de huurperiode en moet ervoor zorgen dat alle ramen en deuren veilig zijn afgesloten wanneer u zich niet op het terrein bevindt. Elke handeling of nalatigheid van u, uw gezelschap en/of bezoekers die de verzekering van het hotel tenietdoen of schaden en/of resulteren in verlies of schade, is uw verantwoordelijkheid.
Wij bieden beschikbaar veilig.

Prijsschommeling

Zodra uw boeking is bevestigd, is de prijs van uw reservering volledig gegarandeerd, zelfs als we de prijs op onze website wijzigen nadat uw boeking is bevestigd. In ruil voor deze verbintenis wordt geen restitutie verleend voor wisselkoersschommelingen die anders de huurprijs zouden verlagen.
We behouden ons het recht voor om belastingen of andere heffingen op te leggen die door de overheid of een andere regelgevende instantie kunnen worden opgelegd en die op het moment van publicatie niet bekend waren. We zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen in het onwaarschijnlijke geval dat u zich ervan bewust wordt dat er belastingen of toeslagen van toepassing zijn op uw boeking.

Annuleringen

90 of meer dagen voor aankomst: 15% annuleringskosten
15-90 dagen voor aankomst: 30% annuleringskosten
14 dagen of minder voor aankomst – Non-Show – eerdere vertrekken: 100% annuleringskosten
Elke annulering wordt met liefde behandeld

Wijzigingen

Zodra een boekingsbevestiging door ons is afgegeven, wordt er een vergoeding van 50 euro in rekening gebracht voor elke aangebrachte wijziging. We zullen ons best doen om redelijke wijzigingen door te voeren, maar u dient zich ervan bewust te zijn dat sommige wijzigingen mogelijk niet mogelijk zijn.
Houd er rekening mee dat dit wijzigingsbeleid van toepassing is op reguliere boekingsperioden. Voor het hoog- en hoogseizoen kunnen speciale wijzigingsvoorwaarden gelden en deze worden vermeld in de boekingsbevestiging per e-mail. Als de informatie in een van deze niet consistent is, prevaleren de meest recent uitgegeven voorwaarden.
In het onwaarschijnlijke geval dat we om welke reden dan ook (inclusief de verkoop van een eigendom en overmacht) niet in staat zijn om u te voorzien van het door u geboekte Artheo Hotel, behouden wij ons het recht voor om u en uw gezelschap over te brengen naar een alternatief hotel van hetzelfde type en waarde, in overleg met u. Als de prijs van het vervangende hotel lager is dan de oorspronkelijke boeking, wordt het verschil aan u terugbetaald. Als de prijs van het vervangende hotel hoger is dan de oorspronkelijke boeking, kan het verschil aan u in rekening worden gebracht. Als er echter, na aanzienlijke inspanningen van ons, geen alternatief van vergelijkbaar type en waarde beschikbaar is en/of er geen overeenkomst tussen u en ons kan worden bereikt, dan kunnen wij of u ervoor kiezen om de boeking en dit huurcontract te annuleren. In dat geval zullen wij u al het betaalde geld terugbetalen, zonder verdere compensatie.

Klachten

Alles zal in het werk worden gesteld om u een aangenaam verblijf te bezorgen. Als u tijdens de huurperiode een probleem zou hebben, neem dan onmiddellijk contact op met de eigenaar of de vertegenwoordiger van de eigenaar, die zich inspant om de zaken recht te zetten. Mocht de vertegenwoordiger van de eigenaar uw probleem niet naar tevredenheid oplossen, neem dan onmiddellijk contact op met de eigenaar. Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, moet u elk probleem op locatie melden. Als er tijdens de huurperiode geen klacht wordt gemeld, gaan we ervan uit dat het Artheo Hotel naar tevredenheid was en wordt er geen klacht in behandeling genomen.

Voorzieningen

Zelfvoorzienende accommodatie vereist dat u alle voorzieningen en verbruiksgoederen verstrekt die nodig zijn voor het dagelijks leven. Het personeel van het hotel kan alle redelijke verzoeken om namens u proviand te kopen inwilligen, en dit zal in rekening worden gebracht op uw rekening. Lees ons hotelboekje voor meer informatie en de prijs van de boodschappenservice.

Onze verantwoordelijkheid

De beschrijvingen, beoordelingen en/of beoordelingen van het Artheo Hotel die we publiceren of aan u geven, worden te goeder trouw verstrekt en in de overtuiging dat ze nauwkeurig zijn op basis van de laatste feiten. Waar we verwijzen naar beoordelingen van het Artheo Hotel door derden, zijn deze beoordelingen alleen voor informatieve doeleinden en we kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het vertrouwen dat op deze beoordelingen wordt gesteld.

Disclaimers

Noch de Eigenaar, noch de Vertegenwoordiger van de Eigenaar aanvaardt enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor:
enig lichamelijk letsel, ziekte, overlijden, verlies, schade, ongemak of extra kosten die door u, uw gezelschap of bezoekers zijn gemaakt, ongeacht de oorzaak,
een voertuig of de inhoud van een voertuig dat door u of uw gezelschap wordt gebruikt, gehuurd of ingeschakeld tijdens de huurperiode, het onvermogen van u of een lid van uw gezelschap om de locatie van het hotel te betreden of in het hotel te verblijven voor het geheel of een deel van de Huurperiode als gevolg van het niet verkrijgen van de juiste reis- of visumdocumentatie, annulering of wijziging van reisarrangementen of het ontbreken van vluchten of reisverbindingen, en/of enige vertraging of annulering van de boeking als gevolg van oorlog, oorlogsgevaar, oproer of burgeroorlog, staking, demonstratie, terroristische activiteiten (dreigende of daadwerkelijke), natuurramp, brand, ziekte, weersomstandigheden, actie op een luchthaven of haven door een overheid of openbare autoriteit, technische problemen met betrekking tot vervoer en luchthavenregelgeving veroorzaakt door technische, mechanische of elektrische storingen, of enige technische, structurele, elektrische, sanitaire of andere problemen of moeilijkheden met het Artheo Hotel die het onveilig of onbruikbaar maken, of enig ander circuit gevallen die neerkomen op 'overmacht' of overmacht, of andere gebeurtenissen buiten de macht van de Eigenaar.
In geen geval zal de Eigenaar of de Vertegenwoordiger van de Eigenaar individueel of collectief aansprakelijk zijn om enige betaling te doen of enige restitutie of vergoeding te geven van enig bedrag boven het totale betaalde huurbedrag.

Jurisdictie

Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Griekenland. In het geval van een controverse die voortvloeit uit de boeking en hotelhuur die niet in der minne kan worden opgelost tussen de partijen, stemmen beide partijen ermee in om de zaak uitsluitend voor te leggen aan de arbitrage van Heraklion om te worden opgelost in de Griekse taal.
Door uw boekingsaanvraag in te dienen, gaat u ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud en zonder uitzondering door u zijn gelezen, begrepen en geaccepteerd en geaccepteerd.
Als een van de voorwaarden van dit huurcontract ongeldig is of wordt of geacht wordt ongeldig te zijn, of als er enige weglating is in enige algemene voorwaarden, blijven de overige voorwaarden geldig en afdwingbaar en kunnen ze niet worden betwist.

 

 

Algemene informatie

 

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website ecohotelcrete.com en alle boekingen via het reserveringssysteem, telefoon, e-mail en hotelreserveringssystemen van derden.

2. Algemeen gebruik van de website ecohotelcrete.com

Op de websites van ecohotelcrete.com kunt u zoeken naar de beschikbaarheid en tarieven van hotels en kamers van uw keuze op data die u voor een specifiek aantal reizigers heeft bepaald. ecohotelcrete.com behoudt zich het recht voor om haar websites op elk moment stop te zetten.

Hotelinhoud
Alle informatie over het hotel en de beschrijvingen zijn correct op basis van onze laatste beoordeling.

Prijzen en belastingen
Alle prijzen die worden weergegeven op de websites van ecohotelcrete.com zijn actueel.

De prijzen die worden weergegeven op de websites van ecohotelcrete.com zijn altijd inclusief servicekosten en 24% btw volgens de Griekse belastingwetten.

Kennelijke fouten en vergissingen (inclusief drukfouten) zijn niet bindend.

3. Registratie

U kunt zich registreren op de website ecohotelcrete.com om onze nieuwsbrief per elektronische e-mail te ontvangen. Als u vrijwillig persoonlijke gegevens verstrekt als onderdeel van een dergelijke registratie, zullen deze worden gebruikt om het formulier met persoonlijke gegevens vooraf in te vullen bij het maken van een boeking, en/of worden gebruikt om u meer verfijnde onderwerpen in onze communicatie te bieden, mocht u zich hebben aangemeld voor een van onze nieuwsbrieven. U kunt uw registratie bij ecohotelcrete.com op elk moment annuleren. Stuur dan een e-mail naar: [email protected]

4. Accommodatie contract en betaling

Een boeking maken
Als u na het zoeken naar beschikbaarheid een boeking wilt maken, moet u persoonlijke gegevens over u en uw creditcardgegevens invullen. De creditcardgegevens zijn vereist om uw reservering te garanderen, de kosten worden door het hotel in rekening gebracht. Als u bent ingelogd op uw account, worden de persoonlijke gegevens vooraf ingevuld. Door te klikken op de knop “Registratie bevestigen. In rekening gebracht bij aankomst” maakt u een bindend aanbod om de geselecteerde kamer te boeken. Voordat u boekt, dwz voordat u op de knop klikt, kunt u eventuele fouten in de gegevens die u rechtstreeks op de website hebt verstrekt, identificeren en corrigeren door op "bewerken" naast de hotel- en kamerbeschrijving te klikken.

Elk boekingsaanbod dat u doet, wordt doorgestuurd naar het betreffende hotel en alle berichten van het hotel aan u, met name de bevestiging van uw boeking, worden naar u doorgestuurd via Design Hotels™ als drager van het bericht. Design Hotels heeft alleen een relatie met u en het hotel als een onafhankelijke derde partij en is geen partner, trustee, vertegenwoordiger of onderaannemer voor u of het hotel. Het hotel mag ook geen onderaannemer of plaatsvervangend agent van Design Hotels™ zijn. Zodra je de boekingsbevestiging van het hotel ontvangt via het Design Hotels™ reserveringssysteem, ben je een contract aangegaan met het hotel en is de boeking bindend. U ontvangt een klantboekingsreferentienummer samen met de bevestiging van uw boeking. Het gebruik van het Design Hotels™ reserveringssysteem is voor u gratis. Boekingen zijn niet overdraagbaar aan een andere persoon en kunnen niet worden overgedragen of ingewisseld voor contant geld of krediet.

Annuleringen
U heeft geen wettelijk herroepingsrecht van een boeking volgens Sec. 312 g lid 2 nr. 9 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

Een hotel kan echter vrijwillig het recht bieden om een boeking te annuleren of te wijzigen voor geselecteerde aanbiedingen in het Design Hotels™-reserveringssysteem. Een dergelijk recht wordt weergegeven in het bestelformulier voordat u uw bestelling plaatst. Wanneer een hotel vrijwillig een dergelijk recht verleent om een boeking in het Design Hotels™-reserveringssysteem te annuleren of te wijzigen, moeten dergelijke wijzigingen en annuleringen worden uitgevoerd via het Design Hotels™-onlinesysteem of via het Design Hotels™-reserveringsnummer (zie www .designhotels.com) om volledig effectief te zijn. In het geval van een wijziging of annulering die rechtstreeks in het hotel wordt uitgevoerd, kan Design Hotels™ geen informatie verstrekken over mogelijke discrepanties met betrekking tot de datum van de annulering of het feit van annulering als zodanig.

Opslaan en toegankelijk maken van het contract
We slaan uw boekingsinformatie en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de boeking op (gezamenlijk "contract" genoemd). De actuele versie van onze algemene voorwaarden is voor u beschikbaar op: algemene voorwaarden. We slaan ook oudere versies van onze algemene voorwaarden op. Je hebt ook na de boeking toegang tot je boekingsinformatie via je Design Hotels™-account.

6. Aansprakelijkheid

- In geval van opzet of grove nalatigheid van Design Hotels™ of van diens agenten of plaatsvervangende agenten in uitvoering, is Design Hotels™ aansprakelijk volgens de bepalingen van de toepasselijke wetgeving. Hetzelfde geldt in geval van schending van een essentiële contractuele verplichting (een verplichting die moet worden nagekomen om een correcte uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en waarop de klant gewoonlijk mag vertrouwen en mag vertrouwen dat deze zal worden nagekomen); echter, voor zover een dergelijke schending onopzettelijk was, is de aansprakelijkheid van Design Hotels™ beperkt tot typische schade die op grond van het contract kan worden voorzien.

- De aansprakelijkheid van Design Hotels™ voor toerekenbare schade aan leven, lichaam of gezondheid, evenals onze aansprakelijkheid onder de Productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

- Elke aansprakelijkheid die hierboven niet uitdrukkelijk is voorzien, wordt afgewezen. In het bijzonder Design Hotels™ wijst elke aansprakelijkheid af voor de reproductie van deze website via een website van een derde partij of toegang tot deze website verkregen via een website van een derde partij of de startpagina van een gebruiker, waarbij de reproductie de informatie of beperkingen en voorwaarden op de kamerprijzen en producten aangeboden via deze website

7. Intellectuele eigendom

Alle handelsmerken (inclusief, maar niet beperkt tot, het Design Hotels™-handelsmerk, reproducties van het Design Hotels™-logo), copyright, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de materialen op deze website (evenals de organisatie en lay-out van deze website) samen met de onderliggende softwarecode zijn ofwel rechtstreeks eigendom van Design Hotels™ of van haar licentiegevers. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Design Hotels™ mag u geen enkel materiaal op deze website of de onderliggende softwarecode geheel of gedeeltelijk kopiëren, wijzigen, wijzigen, publiceren, uitzenden, distribueren, verkopen of overdragen. De inhoud van deze website mag echter worden gedownload, afgedrukt of gekopieerd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het Design Hotels™-logo is een geregistreerd handelsmerk en is eigendom van Design Hotels™ en mag niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Design Hotels™.

Gegevensoverdracht naar andere gegevensdragers, zelfs een deel daarvan, of het gebruik ervan voor een ander doel dan hier aangegeven, is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van Design Hotels™, behalve waar dit expliciet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle juridische relaties tussen u en Design Hotels™ worden uitsluitend beheerst door de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland. Als u als consument handelt en een overeenkomst bent aangegaan terwijl u in een ander land woont, wordt de toepassing van dwingend recht van dat land niet aangetast door de vorige zin.

Als u een handelaar of een publiekrechtelijk lichaam bent, zijn de bevoegde rechtbanken in Berlijn bevoegd voor alle geschillen. Design Hotels™ heeft echter ook het recht om u aan te klagen op uw algemene locatie.

9. Diversen

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een van deze algemene voorwaarden zal geen invloed hebben op, afbreuk doen aan of ongeldig maken van de overige algemene voorwaarden.

De website is eigendom van en wordt beheerd door Design Hotels™.

De website is te gebruiken, registraties en boekingen kunnen gedaan worden en in de Engelse taal.

 

Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: www.ec.europa.eu/consumers/odr

ALGEMENE RESERVERINGSVOORWAARDEN

BOEK NU, RISICOVRIJ - voel je vrij om nu je accommodatie te boeken bij geen risico, kunt u uw boeking bij ons om welke reden dan ook annuleren GRATIS. We hebben een VOLLEDIG TERUGBETALING ANNULERINGSBELEID, 100% GELD TERUGBETALING (* bij annulering tot 15 dagen voor aankomst)

Covid 19 veiligheidsmaatregelen in ons Eco Hotel

onze hotelveiligheidsmaatregelen voor covid-19 en beleid

Beleid voor boekingen

Boekingen worden geaccepteerd voor het seizoen 2021 en 2022
Op het moment van de boeking is een aanbetaling van 50% vereist op onze bankrekening

Wijzigingsbeleid

Wijzigingen op uw bestaande boeking zijn mogelijk (onder voorbehoud van beschikbaarheid):
- voor wijzigingen in uw inchecken uitchecken data: gratis (er zijn geen administratiekosten van toepassing)
in het geval dat de datumwijziging is binnen hetzelfde prijs/seizoenskader.
Als uw nieuwe in- en uitcheckdatums voor overnachtingen goedkoper of duurder zijn,
het verschil wordt berekend en respectievelijk aan u terugbetaald of in rekening gebracht 

- voor wijzigingen in uw accommodatie Type, wijzigingen zijn gratis (er worden geen administratiekosten in rekening gebracht)
en alleen het verschil in prijsverschil voor overnachtingen wordt berekend en in rekening gebracht of aan u terugbetaald, afhankelijk van de nieuwe prijzen.

Annuleringsvoorwaarden

U kunt uw boeking bij ons om welke reden dan ook annuleren GRATIS.
We hebben een VOLLEDIG TERUGBETALING ANNULERINGSBELEID, 100% GELD TERUGBETALING
(* voor annuleringen tot 15 dagen voor aankomst)

nl_NLNederlands
LinkedIn facebook Pinterest youtube rss twitter Instagram facebook-leeg rss-blanco linkedin-blank Pinterest youtube twitter Instagram