ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του ξενοδοχείου μας

 

Οροι πληρωμής

Απαιτείται μη επιστρέψιμη προκαταβολή 30% κατά την επιβεβαίωση. Το υπόλοιπο πρέπει να πληρωθεί 2 εβδομάδες πριν από την άφιξη. Εάν το υπόλοιπο δεν πληρωθεί έως την ημερομηνία λήξης, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τις χρεώσεις ακύρωσης κράτησης και εισφοράς σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης.

Πρόσθετο κόστος

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, του δικτύου ύδρευσης, του καθαρισμού, των ειδών κήπου, του διαδικτύου και των τοπικών φόρων περιλαμβάνονται στις τιμές ενοικίασης. Δεν υπάρχουν επιπλέον έξοδα, προσαυξήσεις, φόροι, μισθοί προσωπικού ή αμοιβές διαχείρισης πάνω από την αναφερόμενη τιμή. Εάν οι πληροφορίες σε οποιοδήποτε από αυτά είναι ασυνεπείς, θα υπερισχύουν οι πιο πρόσφατα εκδοθέντες όροι.
Οι διεθνείς χρεώσεις τηλεφώνου και τα έξοδα παροχής θα είναι δική σας ευθύνη. Οι φιλοτιμίες για το προσωπικό του νοικοκυριού είναι ενθαρρυντικές και φυσιολογικές, αλλά αφήνονται απόλυτα στη διακριτική σας ευχέρεια.

Επιβεβαίωση κράτησης

Τα στοιχεία επιβεβαίωσης με τον κωδικό κράτησης, τα στοιχεία επικοινωνίας του Ιδιοκτήτη ή του Αντιπροσώπου του Ιδιοκτήτη, οι ρυθμίσεις μεταφοράς και άλλες πρόσθετες συμφωνημένες υπηρεσίες θα σας αποσταλούν σε ένα e-mail επιβεβαίωσης κράτησης όταν παραληφθεί η κατάθεση. Αυτό το e-mail, μαζί με το διαβατήριό σας, πρέπει να παρουσιαστούν κατά την άφιξη.

Timesρες άφιξης/αναχώρησης

Άφιξη: 14.00μμ
Αναχώρηση: 11.00 π.μ
Έγκαιρο check in ή check out αργά κατόπιν αιτήματος και βάσει διαθεσιμότητας

Ζημιές ή Απώλειες

Αντιμετωπίστε το Artheo Hotel ως το σπίτι σας και φύγετε από το σπίτι και όλο το περιεχόμενό του σε καλή κατάσταση και σε αποδεκτά καθαρή κατάσταση.
Οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προκληθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης, καθώς και οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις καθαρισμού θα είναι δική σας ευθύνη και ενδέχεται να χρεωθούν στο λογαριασμό σας και να αφαιρεθούν από την εγγύηση ασφαλείας. Σε περιπτώσεις υπερβολικής ή απαράδεκτης απώλειας ή ζημιάς οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης, ο ιδιοκτήτης ή ο εκπρόσωπος του κατόχου μπορεί να απαιτήσει από εσάς και το συμβαλλόμενο μέρος σας, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών, να εγκαταλείψουν το ξενοδοχείο αμέσως, χωρίς αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων.

Πρόσβαση

Το Artheo Hotel και οι εγκαταστάσεις του διατίθενται για την πλήρη απόλαυσή σας κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης. Ωστόσο, ο Ιδιοκτήτης, ο Εκπρόσωπος του Ιδιοκτήτη ή άλλο προσωπικό ενδέχεται να χρειάζονται κατά καιρούς πρόσβαση στο ξενοδοχείο (π.χ. για λόγους συντήρησης στο σπίτι, στον κήπο, στην πισίνα, στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ή στις υπηρεσίες ή για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που ζητάτε από εσάς, και τα λοιπά.). Απαιτείται να μας δώσετε λογική πρόσβαση στο ξενοδοχείο για αυτούς τους σκοπούς.

Αριθμός των καλεσμένων

Ο αριθμός των ατόμων (ενήλικες και παιδιά) που διαμένουν στο ξενοδοχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό θέσεων ύπνου που αναφέρεται στο e-mail επιβεβαίωσης κράτησης, εκτός εάν έχει ρητώς εξουσιοδοτηθεί γραπτώς. Η υπέρβαση αυτού του αριθμού μπορεί να ακυρώσει κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο ξενοδοχείο. Η είσοδος ή η πρόσβαση στο ξενοδοχείο μπορεί να απορριφθεί ή να περιοριστεί όταν ο αριθμός των επισκεπτών υπερβαίνει την αναφερόμενη απαίτηση. Δεν επιτρέπονται κατοικίδια εκτός εάν συμφωνηθεί γραπτώς εκ των προτέρων.

Χρήση του Artheo Hotel

Όλες οι κρατήσεις θεωρούνται ότι προορίζονται μόνο για κανονικούς σκοπούς διακοπών και συμφωνείτε ότι η χρήση του Artheo Hotel θα περιοριστεί σε αυτόν τον σκοπό, εκτός εάν άλλως επιβεβαιωθεί γραπτώς.
Εάν σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε μια εκδήλωση, όπως έναν γάμο ή ένα πάρτι, που περιλαμβάνει να έχετε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων στο ξενοδοχείο ή εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ξενοδοχείο για άλλο σκοπό εκτός από διακοπές, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση τη στιγμή της κράτησης, καθώς μπορεί να απαιτείται ειδική έγκριση ή ρυθμίσεις. Ανάλογα με τη φύση της εκδήλωσης, ενδέχεται να απαιτείται επιπλέον χρέωση ή/και πρόσθετη εγγύηση, η οποία θα συμφωνηθεί και θα επιβεβαιωθεί εγγράφως πριν από την επιβεβαίωση της κράτησης. Ενδέχεται να μην είναι πάντα δυνατή η χορήγηση άδειας για ορισμένες χρήσεις ή δραστηριότητες.

Συμπεριφορά και δέουσα φροντίδα

Το Artheo Hotel βρίσκεται σε ήσυχη κατοικημένη γειτονιά. Σας παρακαλούμε να το σεβαστείτε και να διασφαλίσετε ότι όλοι οι επισκέπτες και επισκέπτες του ξενοδοχείου συμπεριφέρονται κατάλληλα. Απαγορεύονται αυστηρά παράνομες ή ανήθικες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων τυχερών παιχνιδιών, πορνείας, απαγορευμένων ναρκωτικών, κατοχής ή χρήσης πυροτεχνικών ή επικίνδυνων αγαθών και κατοχής ή χρήσης πυροβόλων όπλων και άλλων όπλων. Είστε υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά των επισκεπτών ή/και των επισκεπτών στο ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης. Εάν οποιοσδήποτε επισκέπτης ή επισκέπτης δεν συμπεριφερθούν με τον κατάλληλο τρόπο, ο ιδιοκτήτης ή ο εκπρόσωπος του κατόχου μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση τους, να απαιτήσει από εσάς και το συμβαλλόμενο μέρος ή/και τους επισκέπτες σας να εγκαταλείψετε τους χώρους και/ή να αδειάσετε το ξενοδοχείο αμέσως, χωρίς αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων.
Για λόγους ασφάλειας, πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στο ξενοδοχείο ανά πάσα στιγμή, ειδικά με τα παιδιά. Κατάλληλη επίβλεψη θα πρέπει να δίνεται γύρω από την πισίνα, το τζακούζι, το γυμναστήριο, τις παραλίες και τους δρόμους και όταν χρησιμοποιείτε όλες τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.

Κάπνισμα

Απαγορεύεται το κάπνισμα στο εσωτερικό του ξενοδοχείου.
Επιτρέπεται μόνο στον εξωτερικό χώρο.

Πολύτιμα αντικείμενα και ασφάλεια

Οποιαδήποτε πολύτιμα αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία αφήνονται ή χρησιμοποιούνται στο Artheo Hotel είναι με δική σας ευθύνη. Ούτε ο Ιδιοκτήτης ούτε ο Εκπρόσωπος του Ιδιοκτήτη αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια ή ζημιά στην περιουσία σας. Είστε υπεύθυνοι για το ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης και πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλα τα παράθυρα και οι πόρτες είναι κλειδωμένα με ασφάλεια όταν δεν βρίσκονται στις εγκαταστάσεις. Οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη εκ μέρους σας, του μέρους σας ή/και των επισκεπτών σας που μπορεί να αναιρέσει ή να προδικάσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του ξενοδοχείου ή/και να οδηγήσει σε απώλεια ή ζημιά, είναι δική σας ευθύνη.
Προσφέρουμε διαθέσιμο χρηματοκιβώτιο.

Διακύμανση τιμών

Μόλις επιβεβαιωθεί η κράτησή σας, η τιμή της κράτησής σας είναι πλήρως εγγυημένη, ακόμη και αν αλλάξουμε την τιμή στον ιστότοπό μας μετά την επιβεβαίωση της κράτησής σας. Σε αντάλλαγμα αυτής της δέσμευσης, δεν θα πραγματοποιηθούν επιστροφές χρημάτων για τυχόν διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας που διαφορετικά θα μείωναν το κόστος ενοικίασης.
Διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε τυχόν φόρους ή άλλες χρεώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν από την κυβέρνηση ή άλλο ρυθμιστικό φορέα, οι οποίες ήταν άγνωστες κατά τη δημοσίευση. Θα σας ενημερώσουμε αμέσως στην απίθανη περίπτωση που αντιληφθείτε ότι τυχόν φόροι ή χρεώσεις θα ισχύουν για την κράτησή σας.

Ακυρώσεις

90 ή περισσότερες ημέρες πριν από την άφιξη: 15% χρέωση ακύρωσης
15-90 ημέρες πριν από την άφιξη: 301TP1 ακυρωτικό τέλος
14 ημέρες ή λιγότερο πριν από την άφιξη-Μη εμφάνιση-προηγούμενες αναχωρήσεις: 1001TP1 ακυρωτικό τέλος
Οποιαδήποτε ακύρωση αντιμετωπίζεται με αγάπη

Τροποποιήσεις

Μόλις εκδοθεί επιβεβαίωση κράτησης από εμάς, ισχύει τέλος 50 ευρώ για κάθε τροποποίηση που γίνεται. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ικανοποιήσουμε τυχόν εύλογες τροποποιήσεις, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένες αλλαγές ενδέχεται να μην είναι δυνατές.
Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι πολιτικές τροποποίησης ισχύουν για τακτικές περιόδους κράτησης. Ειδικοί όροι τροποποίησης ενδέχεται να ισχύουν για αιχμές και υψηλές περιόδους και θα αναφέρονται στο e-mail επιβεβαίωσης κράτησης. Εάν οι πληροφορίες σε οποιοδήποτε από αυτά είναι ασυνεπείς, θα υπερισχύουν οι πιο πρόσφατα εκδοθέντες όροι.
Στην απίθανη περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης της πώλησης ακινήτου και ανωτέρας βίας) να σας παράσχουμε το Artheo Hotel που έχετε κάνει κράτηση, διατηρούμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε εσάς και την παρέα σας σε ένα εναλλακτικό ξενοδοχείο παρόμοιου τύπου και αξία, σε συνεννόηση μαζί σας. Εάν η τιμή του ξενοδοχείου που αντικαταστάθηκε είναι μικρότερη από την αρχική κράτηση, η διαφορά θα σας επιστραφεί. Εάν η τιμή του ξενοδοχείου που αντικαταστάθηκε είναι υψηλότερη από την αρχική κράτηση, η διαφορά μπορεί να χρεωθεί σε εσάς. Εάν, ωστόσο, μετά από σημαντική προσπάθεια από εμάς, δεν υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική λύση παρόμοιου τύπου και αξίας ή/και δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς, τότε είτε εμείς είτε εσείς μπορεί να επιλέξετε να ακυρώσετε την κράτηση και αυτό το συμβόλαιο ενοικίασης. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που καταβάλατε, χωρίς περαιτέρω αποζημίωση.

Καταγγελίες

Κάθε προσπάθεια θα γίνει για να έχετε μια ευχάριστη διαμονή. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης, ενημερώστε αμέσως τον ιδιοκτήτη ή τον εκπρόσωπο του ιδιοκτήτη που θα προσπαθήσει να διορθώσει τα πράγματα. Εάν ο Εκπρόσωπος του Ιδιοκτήτη δεν αντιμετωπίσει ικανοποιητικά το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε αμέσως με τον Ιδιοκτήτη. Για να αντιμετωπιστεί το παράπονό σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε πρόβλημα, ενώ βρίσκεστε στην τοποθεσία. Εάν δεν αναφερθεί κανένα παράπονο κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης, θα υποθέσουμε ότι το Artheo Hotel ήταν προς ικανοποίηση σας και κανένα παράπονο δεν θα γίνει δεκτό.

Προμήθειες

Τα καταλύματα με δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων απαιτούν την παροχή όλων των αναγκών και αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την καθημερινή ζωή. Το προσωπικό στο ξενοδοχείο μπορεί να ικανοποιήσει τυχόν εύλογα αιτήματα για αγορά προμηθειών για λογαριασμό σας και αυτό θα χρεωθεί στον λογαριασμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες και τιμή για την υπηρεσία αγορών, διαβάστε το φυλλάδιο του ξενοδοχείου μας.

Η Ευθύνη μας

Οι περιγραφές, οι αξιολογήσεις ή/και οι βαθμολογίες του Artheo Hotel που δημοσιεύουμε ή σας δίνουμε παρέχονται με καλή πίστη και με την πεποίθηση ότι είναι ακριβείς με βάση τα πιο πρόσφατα γεγονότα. Όπου αναφερόμαστε σε αξιολογήσεις του Artheo Hotel από τρίτους, αυτές οι αξιολογήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν εξάρτηση από αυτές τις αξιολογήσεις.

Αποποιήσεις ευθυνών

Ούτε ο Ιδιοκτήτης ούτε ο Εκπρόσωπος του Ιδιοκτήτη αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη ή ευθύνη για:
κάθε σωματικός τραυματισμός, ασθένεια, θάνατος, απώλεια, ζημιά, ταλαιπωρία ή πρόσθετα έξοδα που πραγματοποιήσατε από εσάς, το κόμμα ή τους επισκέπτες σας ανεξάρτητα από την αιτία,
οποιοδήποτε όχημα ή το περιεχόμενο οποιουδήποτε οχήματος που χρησιμοποιήθηκε, νοικιάστηκε ή προσλήφθηκε από εσάς ή το κόμμα σας κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης, αδυναμία εσάς ή οποιουδήποτε μέλους του κόμματός σας να εισαγάγετε την τοποθεσία του ξενοδοχείου ή να μείνετε στο ξενοδοχείο για ολόκληρο ή μέρος του Περίοδος ενοικίασης ως αποτέλεσμα της μη απόκτησης κατάλληλης τεκμηρίωσης ταξιδιού ή θεώρησης, ακύρωσης ή τροποποιήσεων στις ταξιδιωτικές ρυθμίσεις ή έλλειψης πτήσεων ή ταξιδιωτικών συνδέσεων ή/και καθυστέρησης ή ακύρωσης της κράτησης ως αποτέλεσμα πολέμου, απειλής πολέμου, ταραχές ή εμφύλιες διαμάχες, απεργία, διαδήλωση, τρομοκρατική δραστηριότητα (απειλή ή πραγματική), φυσική καταστροφή, πυρκαγιά, ασθένεια, καιρικές συνθήκες, δράση σε αεροδρόμιο ή λιμάνι από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή δημόσια αρχή, τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με τις μεταφορές και τους κανονισμούς του αεροδρομίου που προκαλούνται από τεχνικές, μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες, ή οποιαδήποτε τεχνικά, δομικά, ηλεκτρικά, υδραυλικά ή άλλα προβλήματα ή δυσκολίες με το Artheo Hotel που το καθιστούν ανασφαλές ή άχρηστο, ή οποιαδήποτε άλλη κυκλοφορία ουσίες που αντιστοιχούν σε «ανωτέρα βία» ή Πράξεις του Θεού, ή άλλα γεγονότα πέρα από τον έλεγχο του Ιδιοκτήτη.
Σε καμία περίπτωση ο Ιδιοκτήτης ή ο Εκπρόσωπος του Ιδιοκτήτη δεν θα είναι ατομικά ή συλλογικά υπόχρεοι να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε πληρωμή ή να δώσουν οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση οποιουδήποτε ποσού πέρα από το συνολικό ποσό ενοικίου που καταβλήθηκε.

Δικαιοδοσία

Η συμφωνία αυτή θα διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας. Σε περίπτωση διαφωνίας που προκύπτει από την κράτηση και την ενοικίαση ξενοδοχείου που δεν μπορεί να επιλυθεί φιλικά μεταξύ των μερών, και τα δύο μέρη συμφωνούν να παραπέμψουν το θέμα αποκλειστικά στο Διαιτητικό Δικαστήριο του Ηρακλείου για επίλυση στην ελληνική γλώσσα.
Κάνοντας το αίτημά σας για κράτηση, συμφωνείτε ότι αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις έχουν διαβαστεί, κατανοηθεί και έχουν γίνει αποδεκτοί και συμφωνημένοι από εσάς χωρίς επιφύλαξη και χωρίς εξαίρεση.
Εάν κάποιος από τους όρους της παρούσας Σύμβασης Ενοικίασης είναι ή καταστεί ή θεωρείται άκυρος, ή εάν υπάρχει κάποια παράλειψη από οποιονδήποτε όρο και προϋποθέσεις, οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις θα παραμείνουν έγκυροι και εκτελεστοί και δεν θα αμφισβητούνται.

 

 

Γενικές πληροφορίες

 

1. Πεδίο εφαρμογής

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση του ιστότοπου ecohotelcrete.com και για όλες τις κρατήσεις μέσω του συστήματος κρατήσεων, τηλεφώνου, email και συστημάτων κρατήσεων ξενοδοχείων τρίτων.

2. Γενική χρήση της ιστοσελίδας ecohotelcrete.com

Στις ιστοσελίδες του ecohotelcrete.com μπορείτε να αναζητήσετε τη διαθεσιμότητα και τις τιμές ξενοδοχείων και δωματίων της επιλογής σας σε ημερομηνίες που ορίσατε εσείς για συγκεκριμένο αριθμό ταξιδιωτών. Το ecohotelcrete.com διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις ιστοσελίδες του ανά πάσα στιγμή.

Περιεχόμενο ξενοδοχείου
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το ξενοδοχείο και οι περιγραφές είναι ακριβείς με βάση την πιο πρόσφατη εκτίμησή μας.

Τιμές και φόροι
Όλες οι τιμές που εμφανίζονται στους ιστότοπους του ecohotelcrete.com είναι επίκαιρες.

Οι τιμές που εμφανίζονται στους ιστότοπους του ecohotelcrete.com περιλαμβάνουν πάντα χρεώσεις υπηρεσιών και ΦΠΑ 24% σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία.

Προφανή λάθη και λάθη (συμπεριλαμβανομένων των λανθασμένων εκτυπώσεων) δεν είναι δεσμευτικά.

3. Εγγραφή

Μπορείτε να εγγραφείτε στον ιστότοπο ecohotelcrete.com για να λαμβάνετε με ηλεκτρονικό μήνυμα το ενημερωτικό μας δελτίο. Εάν παρέχετε οικειοθελώς προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο μιας τέτοιας εγγραφής, θα χρησιμοποιηθούν για να συμπληρώσετε εκ νέου τη φόρμα προσωπικών στοιχείων κατά την πραγματοποίηση μιας κράτησης και/ή να χρησιμοποιηθούν για να σας παρέχουμε πιο εκλεπτυσμένα θέματα στις επικοινωνίες μας, εάν έχετε επιλέξει οποιαδήποτε των ενημερωτικών δελτίων μας. Μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο ecohotelcrete.com ανά πάσα στιγμή. Παρακαλώ στείλτε ένα e-mail σύμφωνα με το [email protected]

4. Σύμβαση διαμονής και πληρωμή

Κάνοντας κράτηση
Εάν θέλετε να κάνετε κράτηση μετά την αναζήτηση διαθεσιμότητάς σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε προσωπικά στοιχεία για εσάς και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας είναι απαραίτητα για την εγγύηση της κράτησής σας. Οι χρεώσεις θα γίνουν από το ξενοδοχείο. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας, τα προσωπικά στοιχεία θα συμπληρωθούν εκ των προτέρων. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Επιβεβαίωση εγγραφής. Χρεώνεται κατά την άφιξη »κάνετε μια δεσμευτική προσφορά για κράτηση του επιλεγμένου δωματίου. Πριν κάνετε την κράτηση, δηλαδή πριν κάνετε κλικ στο κουμπί, μπορείτε να εντοπίσετε τυχόν σφάλματα στα δεδομένα που έχετε παράσχει απευθείας στον ιστότοπο και να τα διορθώσετε κάνοντας κλικ στην επιλογή "επεξεργασία" δίπλα στην περιγραφή του ξενοδοχείου και του δωματίου.

Κάθε προσφορά κράτησης που κάνετε θα προωθείται στο αντίστοιχο ξενοδοχείο και τυχόν μηνύματα από το ξενοδοχείο σε εσάς, ιδίως η επιβεβαίωση της κράτησής σας θα σας προωθηθεί μέσω του Design Hotels ™ ως φορέας του μηνύματος. Τα Design Hotels θα έχουν σχέση με εσάς και το ξενοδοχείο μόνο ως ανεξάρτητο τρίτο μέρος και δεν θα είναι εταίροι, διαχειριστές, εκπρόσωποι ή υπεργολάβοι ούτε για εσάς ούτε για το ξενοδοχείο. Επίσης, το ξενοδοχείο δεν πρέπει να είναι υπεργολάβος ή βοηθός αντιπροσώπου της Design Hotels. Μόλις λάβετε την επιβεβαίωση κράτησης από το ξενοδοχείο μέσω του συστήματος κρατήσεων Design Hotels,, έχετε συνάψει σύμβαση με το ξενοδοχείο και η κράτηση είναι δεσμευτική. Θα λάβετε έναν αριθμό αναφοράς κράτησης πελάτη μαζί με την επιβεβαίωση της κράτησής σας. Η χρήση του συστήματος κρατήσεων Design Hotels is είναι δωρεάν για εσάς. Οι κρατήσεις δεν μεταβιβάζονται σε κανένα άλλο άτομο και δεν μπορούν να μεταφερθούν ή να ανταλλαχθούν με μετρητά ή πίστωση.

Ακυρώσεις
Δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης από μια κράτηση σύμφωνα με το δευτ. 312 g παρ. 2 αρ. 9 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB).

Ωστόσο, ένα ξενοδοχείο μπορεί να προσφέρει εθελοντικά το δικαίωμα ακύρωσης ή αλλαγής κράτησης για επιλεγμένες προσφορές στο σύστημα κρατήσεων Design Hotels. Κάθε τέτοιο δικαίωμα θα εμφανίζεται στη φόρμα παραγγελίας πριν κάνετε την παραγγελία σας. Όταν ένα ξενοδοχείο χορηγεί οικειοθελώς το δικαίωμα ακύρωσης ή αλλαγής κράτησης στο σύστημα κρατήσεων Design Hotels,, τυχόν τέτοιες αλλαγές και ακυρώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτυακού συστήματος Design Hotels or ή μέσω του αριθμού κράτησης του Design Hotels ((βλ. Www .designhotels.com) για να είναι πλήρως αποτελεσματική. Σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης που πραγματοποιείται απευθείας στο ξενοδοχείο, το Design Hotels δεν μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με πιθανές αποκλίσεις σχετικά με την ημερομηνία της ακύρωσης ή το γεγονός της ακύρωσης.

Αποθήκευση και προσβασιμότητα της σύμβασης
Θα αποθηκεύσουμε τα στοιχεία της κράτησής σας και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την κράτηση (συλλογικά αναφέρεται ως "σύμβαση"). Η τρέχουσα έκδοση των όρων και προϋποθέσεών μας είναι διαθέσιμη για εσάς στη διεύθυνση όροι και ΠροϋποθέσειςΤο Αποθηκεύουμε επίσης παλαιότερη έκδοση των όρων και προϋποθέσεών μας. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες της κράτησής σας και μετά την κράτηση μέσω του λογαριασμού σας Design Hotels.

6. Ευθύνη

- Σε περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους του Design Hotels ™ ή των αντιπροσώπων του ή των αντιπροσώπων του στην απόδοση, τα Design Hotels ™ ευθύνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση παράβασης ουσιώδους συμβατικής υποχρέωσης (υποχρέωση που πρέπει να εκπληρωθεί για να καταστεί δυνατή η σωστή εκτέλεση της σύμβασης και την οποία ο πελάτης μπορεί συνήθως να εμπιστεύεται και να εμπιστεύεται ότι θα εκπληρωθεί) · Ωστόσο, στο βαθμό που η παραβίαση αυτή ήταν ακούσια, η ευθύνη της Design Hotels shall περιορίζεται στις τυπικές ζημίες που προβλέπονται από τη σύμβαση.

- Η ευθύνη της Design Hotels for για ένοχη ζημιά στη ζωή, το σώμα ή την υγεία, καθώς και η ευθύνη μας βάσει του Νόμου περί Ευθύνης Προϊόντων δεν θα επηρεαστεί.

- Κάθε ευθύνη που δεν προβλέπεται ρητά παραπάνω αποποιείται. Ιδιαίτερα το Design Hotels ™ αποποιείται κάθε ευθύνης για την αναπαραγωγή αυτού του ιστότοπου μέσω ιστότοπου τρίτου μέρους ή πρόσβασης σε αυτόν τον ιστότοπο που αποκτάται μέσω ιστότοπου τρίτου μέρους ή αρχικής σελίδας οποιουδήποτε χρήστη, η οποία αναπαραγωγή παραπλανά ή παραλείπει οποιαδήποτε από τις πληροφορίες ή τους περιορισμούς και τους όρους τιμές δωματίων και προϊόντα που προσφέρονται μέσω αυτού του ιστότοπου

7. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα εμπορικά σήματα (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, του εμπορικού σήματος Design Hotels,, αναπαραγωγές λογότυπου Design Hotels)), πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσης δεδομένων και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα υλικά αυτής της ιστοσελίδας (καθώς και η οργάνωση και η διάταξη αυτής ιστοσελίδα) μαζί με τον υποκείμενο κωδικό λογισμικού ανήκουν είτε απευθείας στην Design Hotels ™ είτε στους δικαιοπαρόχους της. Χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Design Hotels,, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, να τροποποιήσετε, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να διανείμετε, να πουλήσετε ή να μεταφέρετε οποιοδήποτε υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο ή τον υποκείμενο κωδικό λογισμικού, εν όλω ή εν μέρει. Ωστόσο, τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να ληφθούν, να εκτυπωθούν ή να αντιγραφούν για προσωπική μη εμπορική χρήση. Το λογότυπο του Design Hotels is είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα και είναι ιδιοκτησία της Design Hotels ™ και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αναπαραχθεί χωρίς ρητή γραπτή άδεια του Design Hotels.

Η μεταφορά δεδομένων σε άλλους φορείς δεδομένων, ακόμη και μέρος αυτών, ή η χρήση τους για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που ορίζεται εδώ, επιτρέπεται μόνο με τη ρητή άδεια της Design Hotels ™, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία.

8. Ισχύον δίκαιο και τόπος δικαιοδοσίας

Όλες οι νομικές σχέσεις μεταξύ εσάς και του Design Hotels ™ διέπονται αποκλειστικά από τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Εάν ενεργείτε ως καταναλωτής και έχετε συνάψει σύμβαση ενώ διαμένετε σε άλλη χώρα, η εφαρμογή του υποχρεωτικού δικαίου της χώρας αυτής δεν επηρεάζεται από την προηγούμενη ποινή.

Εάν είστε έμπορος ή οντότητα δημοσίου δικαίου, τα αρμόδια δικαστήρια στο Βερολίνο είναι αρμόδια για όλες τις διαφορές. Ωστόσο, το Design Hotels ™ θα έχει επίσης το δικαίωμα να σας κάνει μήνυση στον γενικό σας χώρο.

9. Διάφορα

Η ακυρότητα ή η μη δυνατότητα εφαρμογής οποιουδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν επηρεάζει, βλάπτει ή ακυρώνει οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις.

Ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την Design Hotels.

Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εγγραφές και κρατήσεις μπορούν να γίνουν και στην αγγλική γλώσσα.

 

Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για online επίλυση διαφορών: www.ec.europa.eu/consumers/odr

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΡΑ, ΔΩΡΕΑΝ ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Μη διστάσετε να κάνετε κράτηση για τη διαμονή σας τώρα χωρίς κίνδυνο, μπορείτε να ακυρώσετε την κράτησή σας για οποιονδήποτε λόγο ΔΩΡΕΑΝ. Εχουμε ένα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, 100% ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (* για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται έως και 15 ημέρες πριν την άφιξη)

Μέτρα ασφαλείας Covid 19 στο Eco Hotel

τα μέτρα ασφάλειας του ξενοδοχείου μας για το covid-19 και την πολιτική

Πολιτική διαμονής κρατήσεων

Οι κρατήσεις γίνονται δεκτές για την περίοδο 2021 και 2022
Κατά τη στιγμή της κράτησης απαιτείται προκαταβολή 50% στον τραπεζικό μας λογαριασμό

Πολιτική τροποποιήσεων

Είναι δυνατές τροποποιήσεις στην υπάρχουσα κράτησή σας (βάσει διαθεσιμότητας):
- για αλλαγές στο δικό σας check-in / check-out ημερομηνίες: δωρεάν (δεν ισχύουν διοικητικά τέλη)
σε περίπτωση που η αλλαγή ημερομηνιών είναι εντός του ίδιου πλαίσιο τιμολόγησης / εποχικότητας.
Εάν οι νέες ημερομηνίες check-in / check-out είναι για διανυκτερεύσεις φθηνότερα ή ακριβότερα,
η διαφορά θα υπολογιστεί και θα σας επιστραφεί ή θα χρεωθεί αντίστοιχα 

- για αλλαγές στο δικό σας τύπος καταλύματος, οι τροποποιήσεις είναι δωρεάν (δεν ισχύουν διοικητικά έξοδα)
και μόνο η διαφορά στη διαφορά κόστους τιμολόγησης μίας ημέρας υπολογίζεται και χρεώνεται ή επιστρέφεται σε εσάς, ανάλογα με τις νέες τιμές.

Πολιτική ακυρώσεων

Μπορείτε να ακυρώσετε την κράτησή σας για οποιονδήποτε λόγο ΔΩΡΕΑΝ.
Εχουμε ένα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, 100% ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
(* για ακυρώσεις έως και 15 μέρες πριν την άφιξη)

elΕλληνικά
συνδεδεμένος Facebook pinterest youtube rss κελάδημα Ίνσταγκραμ κενό στο Facebook rss-κενό linkin-blank pinterest youtube κελάδημα Ίνσταγκραμ