Middelhavets havliv truet

Middelhavets havliv truet

KILDE: af Yiannis Elafros - eKathimerini - https://www.ekathimerini.com/news/1165794/mediterranean-marine-life-under-threat/

Middelhavets havliv truet

Middelhavets havliv truet: WWF-rapport fremhæver seks miljøsår under bølgerne forårsaget af klimakrisen

WWF-rapporten fremhæver seks miljøsår under bølgerne forårsaget af klimakrisen

 

Det anslås, at 80-100% af viftemuslingepopulationer for nylig gik tabt under en pludselig stigning i dødeligheden i Spanien, Italien og andre regioner i Middelhavsområdet, mens 30% af alle røde koraller blev ødelagt af en enkelt storm.

Tropicaliseringen i Middelhavet er voldsom, med temperaturer, der stiger 20% hurtigere end det globale gennemsnit, fisk, der migrerer, invasive arter dukker op, mens hjemmehørende arter forsvinder, marine angiosperm-havenge og koralrev ødelægges, og vandmandspopulationer spreder sig. Ovenstående konsekvenser af klimakrisen på Middelhavet er afsløret i en nylig World Wildlife Fund-rapport med titlen "The Climate Change Effect in the Mediterranean: Six Stories from an Overheating Sea." Rapporten redegør yderligere for de seks følgende primære virkninger af klimaændringer på Middelhavet:

Den øgede vandtemperatur skaber "tropiske" forhold; resultatet er, at hjemmehørende arter enten fortrænges eller dør ud.

Næsten 1.000 nye udenlandske arter (af dem er 126 fisk) er kommet ind i Middelhavet, hvilket har forårsaget et fald i indfødte populationer. I israelske farvande er de indfødte bløddyrpopulationer faldet med omkring 90%, hvorimod fremmede arter, herunder den mørke rygfodsfisk, nu udgør 80% af fangsten i Tyrkiet. Parallelt hermed støder man nu på arter fra længere sydpå, såsom barracudaen og dusky grouper, ud for Liguriens kyst i Norditalien.

Der har været en betydelig udvidelse af vandmandspopulationer, især i de sydlige regioner, som har oplevet stadig hyppigere og længerevarende befolkningseksplosioner. Langvarigt overfiskeri har drastisk reduceret bestanden af fiskearter, som tidligere konkurrerede med vandmænd om føde, og i dag fanger visse fiskere flere vandmænd end fisk.

Neptun-græsenge er truet af stadig varmere vand og et stigende havniveau, hvilket har haft en ødelæggende indvirkning på både biodiversitet og "blå kulstof"-lagring - altså de marine planter, der absorberer kuldioxid fra atmosfæren. Det anslås, at Neptuns græsenge lagrer 11-42% af Middelhavsregionens CO2-udledning.

Omkring 30% af alle røde koraller, der består af gorgonianere, eller havvifter, i Det Liguriske Hav blev ødelagt efter en enkelt storm i oktober 2018. Desuden bliver mange andre typer koraller, som bidrager til komplekse middelhavsøkosystemer, ødelagt af ekstreme vejrfænomener med stigende frekvens.

Det anslås, at 80-100% viftemuslingepopulationer for nylig er gået tabt i Spanien, Italien og andre regioner på grund af stigende dødelighed. Dette toskallede bløddyr, det største endemiske bløddyr i Middelhavet, giver ly til 146 andre, mindre arter.

WWF-rapporten påpeger det farlige forhold mellem virkningerne af klimaændringer på den ene side og dem, der er fremkaldt af direkte menneskeligt pres på livet i havet, gennem overfiskning, forurening, kystudvikling og sejlads på den anden.

En afgørende foranstaltning, der er nødvendig for at standse vores negative indvirkning på havet, er oprettelse og effektiv forvaltning af marine beskyttede områder (MPA). I dag dækker sådanne områder kun 9.68% af Middelhavet, hvoraf kun 1.27% er væsentligt reguleret. For nylig bemærkede forskning fra WWF Mediterranean Marine Initiative, at 30% i Middelhavet skulle beskyttes for at begynde at genoprette økosystemerne, tillade fiskebestande at komme sig, afbøde virkningerne af klimaændringer og sikre bæredygtigt fiskeri og turisme samt fødevaresikkerhed og velstand for lokalsamfund. Panagiota Maragou, bevaringsdirektør hos WWF Grækenland, bemærkede: "Vi sigter mod at beskytte 30% i Middelhavet med effektive forvaltningsforanstaltninger for at reducere presset på økosystemerne og hjælpe dem med at blive modstandsdygtige over for klimakrisen, samtidig med at vi genovervejer måden, hvorpå vi bruger naturressourcer.”

da_DKDansk
linkedin Facebook interesse Youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank interesse Youtube twitter instagram